PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Skład wraz z indeksem, 17 tabelami oraz 59 ilustracjami do opracowania oraz przygotowanie do dystrybucji w postaci cyfrowej publikacji pt....

Narodowe Centrum Kultury

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

202323/2013

Opis

Warszawa: Skład wraz z indeksem, 17 tabelami oraz 59 ilustracjami do opracowania oraz przygotowanie do dystrybucji w postaci cyfrowej publikacji pt. /Wirtualne ciało sztuki/ posiadającej nr ISBN.
Numer ogłoszenia: 202323 - 2013; data zamieszczenia: 02.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 375434 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 2100100, faks 22 2100101.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Skład wraz z indeksem, 17 tabelami oraz 59 ilustracjami do opracowania oraz przygotowanie do dystrybucji w postaci cyfrowej publikacji pt. /Wirtualne ciało sztuki/ posiadającej nr ISBN..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Skład wraz z indeksem, 17 tabelami oraz 59 ilustracjami do opracowania oraz przygotowanie do dystrybucji w postaci cyfrowej publikacji pt. /Wirtualne ciało sztuki/ posiadającej nr ISBN..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.20.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

USHUAIA.PL
Bartosz Fabiszewski, ul. Koszykowa 24/16, 00-553 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8100,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2583,00
Oferta z najniższą ceną: 2583,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3341,91
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
świadczenie usług transportu prób do badań w kierunku BSE
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
Świadczenie kompleksowych usług cateringowych w roku 2015 r. (zamówienie uzupełniające do postępowania OR-10.271.38.2014)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Kraków
(małopolskie)
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY DO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W BARANOWIE W FORMIE ZAKUPU BILETÓW...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Baranów
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH