KOMUNIKAT

Świadczenie opieki serwisowej oraz powdrożeniowej dla oprogramowania autorstwa SIMPLE S.A.: SIMPLE.ERP FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ, SIMPLE.ERP MAJĄTEK...

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Centrum Informatyczne

Data publikacji ogłoszenia:

2015-04-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

92564/2015

Opis

Numer ogłoszenia: 92564 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 88460 - 2015 data 17.04.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Centrum Informatyczne, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 59 31 000, fax. 22 59 35 541.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
W ogłoszeniu jest: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach: a) w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany są korzystne dla Licencjobiorcy albo zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć chwili zawarcia umowy. b) w zakresie terminu realizacji, jeżeli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależne od Wykonawcy. c) w zakresie wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług..
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje dokonanie zmian postanowień treści zawartej umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:a) w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany są na korzyść Zmawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

b) w zakresie terminu realizacji, jeżeli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, niezależne od Wykonawcy,

c) w zakresie wynagrodzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego

d) w zakresie wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług,

Ponadto w zadaniu I:

1. Strony zastrzegają sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w dowolnym terminie na mocy pisemnego porozumienia stron.

2. Strony zastrzegają sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w terminie 30 dni przed upływem każdych kolejnych 12 miesięcy obowiązywania umowy na mocy pisemnego oświadczenia dowolnej ze stron..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
sukcesywne wytworzenie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
Modernizacja kanałowych sieci ciepłowniczych i central cieplnych w Toruniu. Zakres 10 - Modernizacja systemu zasilania z...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych do WZZOZCLChPłiR w Łodzi
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH