PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie specjalistycznych usług psychologicznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-27

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gorlice / małopolskie

Numer ogłoszenia

64059/2013

Opis

Gorlice: Świadczenie specjalistycznych usług psychologicznych
Numer ogłoszenia: 64059 - 2013; data zamieszczenia: 26.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 111966 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach, ul. Słoneczna 7, 38-300 Gorlice, woj. małopolskie, tel. 0-18 352 53 80, faks 0-18 352 53 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie specjalistycznych usług psychologicznych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług psychologicznych. Usługi psychologiczne będą świadczone na rzecz Uczestników Projektu systemowego Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe i prowadzących rodzinne domy dziecka. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części. 1.CZĘŚĆ 1 - ODDZIAŁYWANIE PSYCHOEDUKACYJNE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zadanie 1 - Grupa wsparcia z elementami psychoedukacji dla osób niepełnosprawnych Zadanie 2 - Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla osób niepełnosprawnych 2.CZĘŚĆ 2 - ODDZIAŁYWANIE PSYCHOTERAPEUTYCZNE NA RZECZ KOBIET DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY Zadanie 1 - Grupa wsparcia z elementami psychoterapii dla kobiet doznających przemocy. Zadanie 2 - Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla kobiet doznających przemocy. 3.CZĘŚĆ 3 - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE UKIERUNKOWANE NA DOSKONALENIE KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH PRZEZ RODZICÓW Zadanie 1 - Warsztaty dla rodziców pn. Jak być wystarczająco dobrym rodzicem poziom I Zadanie 2 - Warsztaty dla rodziców pn. Jak być wystarczająco dobrym rodzicem poziom II Zadanie 3 - Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla rodziców 5.CZĘŚĆ 5 -TRENING KOMUNIKACJI Zadanie 1 - Trening komunikacji dla osób niepełnosprawnych 6.CZĘŚĆ 6- SPOTKANIA OTWARTE DLA RODZICÓW Zadanie 1 - Spotkania otwarte dla rodziców..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.12.70-6, 80.57.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Usługa realizowana w ramach projektu Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Świadczenie specjalistycznych usług psychologicznych.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pracownia Psychologiczna
SENSORIUM
Justyna Woźniak, ul. Łokietka 9, 38-300 Gorlice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18960,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10428,00
Oferta z najniższą ceną: 6952,00 / Oferta z najwyższą ceną: 22910,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Świadczenie specjalistycznych usług psychologicznych.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego Elżbieta Olszak, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 38570,00
Oferta z najniższą ceną: 38570,00 / Oferta z najwyższą ceną: 38570,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Świadczenie specjalistycznych usług psychologicznych.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Psychologiczne Zofia Przybyłowicz, ul. Pod Lodownią 5, 38-300 Gorlice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42720,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 28480,00
Oferta z najniższą ceną: 28480,00 / Oferta z najwyższą ceną: 28480,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Świadczenie specjalistycznych usług psychologicznych.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pracownia Psychologiczna
SENSORIUM
Justyna Woźniak, ul. Łokietka 9, 38-300 Gorlioce, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3480,00
Oferta z najniższą ceną: 2640,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4800,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Świadczenie specjalistycznych usług psychologicznych.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pracownia Psychologiczna
Agnieszka Marczak, Ul. Sucharskiego 21/3, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1687,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 825,00
Oferta z najniższą ceną: 825,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zaopatrzenie szpitala w błony do zdjęć RTG oraz jednorazowe wkłady do strzykawki automatycznej Medard Stelland CT wersja 104 SH
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Dostawa ciekłego azotu wraz z dzierżawą poziomego zbiornika ciśnieniowego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Bircza Zadanie jest współfinansowane ze środków...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bircza
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH