PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Ubezpieczenie D&0

Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Starogard Gdański / pomorskie

Numer ogłoszenia

333895/2011

Opis

Starogard Gdański: Ubezpieczenie D&0
Numer ogłoszenia: 333895 - 2011; data zamieszczenia: 16.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 243529 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. dr J. Balewskiego 1, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 58 562 30 31, faks 58 562 48 21.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Osoba prawna utworzona w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie D&0.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej władz Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. o wartości poniżej 193 000 euro.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Chartis Europe Sp. akcyjna, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 28500,00
Oferta z najniższą ceną: 28500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 28500,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I PŁYNNYCH Z KPP LĘBORK I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
Dostawa niskoszumowego przedwzmacniacza antenowego na zakres częstotliwości od 1GHz do 18GHz , zestawu sieci sprzęgających do...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości gruntowej
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH