PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Ubezpieczenie mienia w Kompleksie Termy Maltańskie w Poznaniu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spółki Termy Maltańskie Sp. z o.o. w...

Termy Maltańskie Sp. z o. o.

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

336580/2014

Opis

Poznań: Ubezpieczenie mienia w Kompleksie Termy Maltańskie w Poznaniu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spółki Termy Maltańskie Sp. z o.o. w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 336580 - 2014; data zamieszczenia: 10.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 188903 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Termy Maltańskie Sp. z o. o., ul. Termalna 1, 61-028 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 222 61 01, faks 61 222 61 57.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia w Kompleksie Termy Maltańskie w Poznaniu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spółki Termy Maltańskie Sp. z o.o. w Poznaniu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Kompleksu Termy Maltańskie(dalej: Kompleks) położonego w Poznaniu przy ul. Termalnej 1, w następującyn zakresie: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie utraty zysku Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, posiadanego mienia oraz wprowadzenia produktu do Obrotu Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności zarządcy nieruchomości.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.51.00-4, 66.51.54.10-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., ul. Chmielna 85/87, Warszawa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 382000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 250700,00
Oferta z najniższą ceną: 250700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 282691,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie kotłowni gazowej w budynku Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie przy ul. Ziemowita 10
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Płock
(mazowieckie)
Przetarg
Nieruchomości, działki budowlane, przetarg
Gałów
(dolnośląskie)
Dostawa programowalnej zamrażarki do oocytów zarodków i niesienia z kontenerem zasilającym zamrażarkę w azot. RAP.272.52.2012
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH