PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/14/2014

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku

Data publikacji ogłoszenia:

2014-12-30

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Drezdenko / lubuskie

Numer ogłoszenia

420444/2014

Opis

Drezdenko: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/14/2014
Numer ogłoszenia: 420444 - 2014; data zamieszczenia: 29.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 396206 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku, ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko, woj. lubuskie, tel. 95 7620505, faks 95 7620218.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/14/2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Kompleksowe ubezpieczenie w zakresie: ubezpieczenia majątku od wszelkiego ryzyka, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszelkiego ryzyka, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia w tym obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC pojazdów). Okres obowiązywania umowy -24 miesiące.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.21.00-3, 66.51.50.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.60.00-0, 66.51.61.00-1, 66.51.64.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (Zespół Sprzedaży Korporacyjnej, ul. Kupiecka 24, 65-001 Zielona Góra), ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 537991,22 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 527779,76
Oferta z najniższą ceną: 527779,76 / Oferta z najwyższą ceną: 527779,76
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opracowanie, uruchomienie i prowadzenie serwisu internetowego kampanii pt. Nowe prawo odpadowe - nowy styl życia Dolnoślązaków....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Druga licytacja nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Baranów
Nieruchomości, budynki inne, licytacja
Puławy
(lubelskie)
Druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Ciechanki Krzesimowskie
Nieruchomości, budynki mieszkalne, licytacja
Lublin
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH