PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w roku szkolnym 2014/2015, organizowane przez Gminę...

Urząd Miejski w Krzeszowicach

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Krzeszowice / małopolskie

Numer ogłoszenia

284530/2014

Opis

Krzeszowice: Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w roku szkolnym 2014/2015, organizowane przez Gminę Krzeszowice.
Numer ogłoszenia: 284530 - 2014; data zamieszczenia: 27.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 254844 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Krzeszowicach, ul. Ogrodowa 1, 32-065 Krzeszowice, woj. małopolskie, tel. 012 2520855, faks 012 2520802.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w roku szkolnym 2014/2015, organizowane przez Gminę Krzeszowice..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oraz odwozu do miejsca zamieszkania w roku szkolnym 2014/2015, organizowane przez Gminę Krzeszowice. 2. Wymieniona w pkt. 1 usługa organizowana jest w całości przez gminę Krzeszowice. 3. Za dowóz rozumie się dowóz uczniów z wyznaczonego przystanku w miejscu zamieszkania do szkół lub placówek oraz odwóz uczniów ze szkół i placówek na wyznaczony przystanek w miejscu zamieszkania. 4. Dowóz dzieci do szkół i placówek odbywać się będzie w godzinach porannych, odbiór dzieci w godzinach popołudniowych. 5. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części opisane poniżej: - Część I: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w Krakowie i Skawinie oraz odwóz uczniów do miejsca zamieszkania. - Część II: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w Chrzanowie i Jaworznie oraz odwóz uczniów do miejsca zamieszkania. - Część III: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w OREW w Wolbromiu oraz odwóz uczniów do miejsca zamieszkania..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Część I: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w Krakowie i Skawinie oraz odwóz uczniów do miejsca zamieszkania.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo-Usługowa MARS Marek Socha, ul. Zamkowa 23, 32-067 Tenczynek, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 126403,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 59637,20
Oferta z najniższą ceną: 59637,20 / Oferta z najwyższą ceną: 108528,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Część II: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w Chrzanowie i Jaworznie oraz odwóz uczniów do miejsca zamieszkania.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo-Usługowa MARS Marek Socha, ul. Zamkowa 23, 32-067 Tenczynek, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 89535,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 42959,00
Oferta z najniższą ceną: 42959,00 / Oferta z najwyższą ceną: 111435,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Część III - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w OREW w Wolbromiu oraz odwóz uczniów do miejsca zamieszkania.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU KALETA Renata Kaleta, os. Wł. Łokietka 21/23, 32-340 Wolbrom, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48532,22 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 41600,00
Oferta z najniższą ceną: 41600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 78534,56
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
świadczenie usług transportu prób do badań w kierunku BSE
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
Świadczenie kompleksowych usług cateringowych w roku 2015 r. (zamówienie uzupełniające do postępowania OR-10.271.38.2014)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Kraków
(małopolskie)
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY DO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W BARANOWIE W FORMIE ZAKUPU BILETÓW...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Baranów
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH