PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Utrzymanie ścieżek rowerowych na wałach przeciwpowodziowych rzeki Odry na terenie Miasta Racibórz

Miasto Racibórz

Data publikacji ogłoszenia:

2015-04-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Racibórz / śląskie

Numer ogłoszenia

92554/2015

Opis

Racibórz: Utrzymanie ścieżek rowerowych na wałach przeciwpowodziowych rzeki Odry na terenie Miasta Racibórz
Numer ogłoszenia: 92554 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 59628 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Racibórz, ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, woj. śląskie, tel. 032 7550710, faks 032 7550725.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie ścieżek rowerowych na wałach przeciwpowodziowych rzeki Odry na terenie Miasta Racibórz.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie ścieżek rowerowych na wałach przeciwpowodziowych rzeki Odry na terenie Miasta Racibórz. Przedmiot zamówienia obejmuje: - mechaniczne koszenie skarp wałów przeciwpowodziowych z rozdrobnieniem, bez konieczności wygrabienia i wywozu, - ręczne koszenie skrajni trasy rowerowej po obu stronach górnej części skarp wału (pas o szerokości 1 m) wraz z wygrabieniem i wywozem do Miejskiej kompostowni w Raciborzu, - piaskowanie szczelin (fug) pomiędzy kostkami brukowymi betonowymi, - przeprowadzenie oprysku chemicznego po obu stronach nawierzchni ścieżki rowerowej (wzdłuż krawężnika środkiem chwastobójczym), - okresowe uporządkowanie i utrzymywanie czystości (uprzątnięcie liści, gałęzi, papierów, folii, butelek, gruzu i innych drobnych zanieczyszczeń i innych śmieci).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MENTRANS
Mencnarowski Franciszek, Iłownica 174, 43-394 Rudzica, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38687,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 23234,66
Oferta z najniższą ceną: 23234,66 / Oferta z najwyższą ceną: 100560,74
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg nieograniczony na dostawę w leasingu operacyjnym fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z pługiem wychylnym i...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szklarska Poręba
(dolnośląskie)
Usługi stróżowania i utrzymania porządku i czystości na terenie Obwodu Drogowego w Żyrzynie oraz utrzymanie porządku...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - PARTER I PIWNICA
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH