KOMUNIKAT

WSB-M Chomiczówka ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót drogowych

CHOMICZÓWKA WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

32411874

OpisOGŁOSZENIE
Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Chomiczówka"
01-926 Warszawa ul. P. Nerudy 1 tel./fax (22) 669 78 00
Ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót drogowych w zakresie:
Modernizacji i remontu drogi wewnętrznej przy ul. Kwitnącej w Warszawie wg projektu technicznego
Formularz zawierający skróconą specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego po dokonaniu wpłaty kwoty zł 1000,00 na konto SB/O w Warszawie Filia Bielany nr 71 8015 0004 0022 5474 2001 0003
Do kontaktów z Oferentem upoważniony jest Wiesław Strupiński
tel. 669 78 14
- pokój nr 1 - wejście "A"
Termin składania ofert do dnia 13.06.2013 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Spółdzielni.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2013 r. o godz. 16.00 w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Specyfikacji nie wysyłamy drogą listową oraz pocztą elektroniczną.
32411874

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Działka nr 8/2 obręb 75
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Badania zawartości wybranych związków organicznych w olejach fuzlowych na potrzeby projektu Innowacyjne źródło węgla dla...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gdańsk-Wrzeszcz
(pomorskie)
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Kraków
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH