PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wsparcie szkoleniowo-doradcze kurs Własna Firma

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-31

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Pabianice / łódzkie

Numer ogłoszenia

538246/2013

Opis

Pabianice: Wsparcie szkoleniowo-doradcze kurs Własna Firma
Numer ogłoszenia: 538246 - 2013; data zamieszczenia: 30.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 497822 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, tel. 0-42 2157086 w. 265, faks 0-42 2152300.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wsparcie szkoleniowo-doradcze kurs Własna Firma.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi szkoleniowej pod nazwą: WŁASNA FIRMA dla 4 osób bezrobotnych do 25 roku życia - zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach.
Celem szkolenia jest zdobycie przez jego uczestników umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Program szkolenia powinien zawierać takie zagadnienia jak:
- pojęcie działalności gospodarczej - 1 h,
- decyzja o wyborze rodzaju działalności gospodarczej - 2 h,
- wymogi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2 h,
- proste formy prawne działalności gospodarczej - 1 hy,
- analiza rynku pracy - 2 h,
- etapy zakładania działalności gospodarczej - 1 h,
- ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - 2 h,
- zatrudnianie rodziny - 1 h,
- kierowanie firmą i jej reprezentowanie - 2 h,
- księgowość - 8 h,
- marketing - znaczenie i korzyści - 2 h,
- klient w centrum zainteresowania firmy, PR - 2 h,
- zatrudnianie i zwalnianie pracowników - 2 h,
- umowa sprzedaży wyrobów i towarów - 2 h,
- umowy o świadczenie usług - 2 h,
- podatki w działalności gospodarczej - 4 h,
- biznesplan - 6 h,
- strategia reklamowo - promocyjna - 2 h,
- symulowanie prowadzenia firmy - 3 h,
- rozwiązywanie konkretnych problemów - 3 h,
- pomoc w przygotowaniu wniosków i biznesplanów - 10 h..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.20.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Szkolenie jest organizowane w ramach projektu pod nazwą: MŁODZI NIEZALEŻNI współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu odbywa się w ramach: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz pro-mocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o., Zamkowa 3, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3160,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2400,00
Oferta z najniższą ceną: 2400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8484,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Licytacja nieruchomości
Nieruchomości, działki budowlane, licytacja
Piaseczno
(mazowieckie)
Wyłapywanie, transport do schroniska i zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom w 2013r
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Będzin
(śląskie)
Usługi w zakresie napraw i konserawcji sprzętu medycznego.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Brzesko
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH