PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wycena nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/26/2012

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

176378/2012

Opis

Numer ogłoszenia: 176378 - 2012; data zamieszczenia: 28.05.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 154882 - 2012 data 15.05.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8560681, fax. 061 8515092.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
W ogłoszeniu jest: Część I: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Komorowo gm. Kaźmierz, dz. 25/4, 26, 59, 60.
Część II: Wycena nieruchomości położonych w obrębie w obrębie Komorowo gm. Kaźmierz, dz. 21, 22, 23, 24, 61, 62
Część III: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Szklarka Myślniewska, gm. Ostrzeszów.
Część IV: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Wodziczna gm. Trzcinica tzw. Obiekt Rolny Teklin.
Część V: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Bogdaj, Cieszyn gm. sośnie; sobótka gm. Ostrów Wlkp.; Zbiersk-Kolonia gm. Stawiszyn; Parzew gm. Kotlin.
Część VI: Wycena nieruchomości położonych w obrębie. Smaszew tgm. Tuliszków, tzw. Obiekt Rolny Smaszew.
Część VII: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Wiekowo i Ruchocin gm. Witkowo oraz Wylatkowo gm. Powidz
Część VIII: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Tarnowo Podgórne gm. Tarnowo Podgórne.
Część IX: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Mrowino gm. Rokietnica, dz. 270/2 i 271/2
Część X: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Mściszewo gm. Murowana Goślina
Część XI: Wycen nieruchomości położonej w obrębie Łowęcin gm. Swarzędz
Część XII: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Barłożnia gm. Wolsztyn.
Część XIII: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Konarskie gm. Książ Wlkp.
Część XIV: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Zakrzewice gm. Książ Wlkp.
Część XV: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Mrowino gm. Rokietnica, dz. 174/4
Część XVI: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Kłoda gm. Rydzyna
Część XVII: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Obra gm. Wolsztyn.
Część XVIII: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Sokołowice gm. Przemęt.
Część XIX: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Chorzemin gm. Wolsztyn
Część XX: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Bartoszewice gm. Justrosin.
Część XXI: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Chwałkowo gm. Krobia tzw. Obiekt Rolny Chwałkowo.
Część XXII: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Jeżewo gm. Borek Wlkp.
WARUNKI OGÓLNE WYCENY:
1. Jeśli w danej części inaczej nie określono, to wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji zamówienia sporządzi odrębne operaty szacunkowe w ramach poszczególnych części zamówienia - dla każdej nieruchomości.
2. Wycena dokonana musi być na piśmie w formie operatu szacunkowego wartości nieruchomości będącej przedmiotem wyceny. Każdy operat szacunkowy dostarczony musi być w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu na nośniku cyfrowym tj. na opisanej płycie CD. Zapisany cyfrowo przedmiot zamówienia powinien zawierać wszystkie elementy dokumentu papierowego. Zamawiający preferuje i oczekuje zastosowania do określenia wartości nieruchomości podejścia porównawczego, chyba, że przedmiot wyceny lub inne okoliczności uzasadniają wybór przez Wykonawcę innego podejścia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego uzasadnienia zastosowania innego podejścia. Przy wycenie nieruchomości o powierzchni pow. 50 ha, Wykonawca zobowiązany jest wykonać ocenę punktową nieruchomości.
3. Inwentaryzację wykonać musi osoba posiadająca uprawnienia budowlane.
4. Termin płatności za wykonaną usługę wynosi 21 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego faktury za wykonanie usługi. W treści faktury Wykonawca dla celów obowiązkowej rejestracji faktur obcych VAT zamieści adnotację o wykonaniu usługi odnoszącej się odpowiednio do: nieruchomości przeznaczonej na cele rolnicze względnie nieruchomości przeznaczonej na cele nierolnicze.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę zgodnie z aktualnymi standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych, określonymi przez Polską Federację Rzeczoznawców Majątkowych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
6. Wszelkie koszty wykonania zamówienia ponosi Wykonawca.
7. Podstawą wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia podpisany bez uwag po zweryfikowaniu operatów ze strony zamawiającego.
8. W formularzu ofertowym Wykonawca wskaże czy powyższe zamówienie wykona sam w 100%, czy wykonanie zamówienia powierzy podwykonawcom, jeśli tak to w jakiej części..
W ogłoszeniu powinno być: Część I: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Komorowo gm. Kaźmierz, dz. 25/4, 26, 59, 60.
Część II: Wycena nieruchomości położonych w obrębie w obrębie Komorowo gm. Kaźmierz, dz. 21, 22, 23, 24, 61, 62
Część III: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Szklarka Myślniewska, gm. Ostrzeszów.
Część IV: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Wodziczna gm. Trzcinica tzw. Obiekt Rolny Teklin.
Część V: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Bogdaj, Cieszyn gm. sośnie; sobótka gm. Ostrów Wlkp.; Zbiersk-Kolonia gm. Stawiszyn; Parzew gm. Kotlin.
Część VI: Wycena nieruchomości położonych w obrębie. Smaszew tgm. Tuliszków, tzw. Obiekt Rolny Smaszew.
Część VII: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Wiekowo i Ruchocin gm. Witkowo oraz Wylatkowo gm. Powidz
Część VIII: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Tarnowo Podgórne gm. Tarnowo Podgórne.
Część IX: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Mrowino gm. Rokietnica, dz. 270/2 i 271/2
Część X: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Mściszewo gm. Murowana Goślina
Część XII: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Barłożnia gm. Wolsztyn.
Część XIII: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Konarskie gm. Książ Wlkp.
Część XIV: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Zakrzewice gm. Książ Wlkp.
Część XV: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Mrowino gm. Rokietnica, dz. 174/4
Część XVI: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Kłoda gm. Rydzyna
Część XVII: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Obra gm. Wolsztyn.
Część XVIII: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Sokołowice gm. Przemęt.
Część XIX: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Chorzemin gm. Wolsztyn
Część XX: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Bartoszewice gm. Justrosin.
Część XXI: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Chwałkowo gm. Krobia tzw. Obiekt Rolny Chwałkowo.
Część XXII: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Jeżewo gm. Borek Wlkp.
WARUNKI OGÓLNE WYCENY:
1. Jeśli w danej części inaczej nie określono, to wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji zamówienia sporządzi odrębne operaty szacunkowe w ramach poszczególnych części zamówienia - dla każdej nieruchomości.
2. Wycena dokonana musi być na piśmie w formie operatu szacunkowego wartości nieruchomości będącej przedmiotem wyceny. Każdy operat szacunkowy dostarczony musi być w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu na nośniku cyfrowym tj. na opisanej płycie CD. Zapisany cyfrowo przedmiot zamówienia powinien zawierać wszystkie elementy dokumentu papierowego. Zamawiający preferuje i oczekuje zastosowania do określenia wartości nieruchomości podejścia porównawczego, chyba, że przedmiot wyceny lub inne okoliczności uzasadniają wybór przez Wykonawcę innego podejścia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego uzasadnienia zastosowania innego podejścia. Przy wycenie nieruchomości o powierzchni pow. 50 ha, Wykonawca zobowiązany jest wykonać ocenę punktową nieruchomości.
3. Inwentaryzację wykonać musi osoba posiadająca uprawnienia budowlane.
4. Termin płatności za wykonaną usługę wynosi 21 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego faktury za wykonanie usługi. W treści faktury Wykonawca dla celów obowiązkowej rejestracji faktur obcych VAT zamieści adnotację o wykonaniu usługi odnoszącej się odpowiednio do: nieruchomości przeznaczonej na cele rolnicze względnie nieruchomości przeznaczonej na cele nierolnicze.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę zgodnie z aktualnymi standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych, określonymi przez Polską Federację Rzeczoznawców Majątkowych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
6. Wszelkie koszty wykonania zamówienia ponosi Wykonawca.
7. Podstawą wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia podpisany bez uwag po zweryfikowaniu operatów ze strony zamawiającego.
8. W formularzu ofertowym Wykonawca wskaże czy powyższe zamówienie wykona sam w 100%, czy wykonanie zamówienia powierzy podwykonawcom, jeśli tak to w jakiej części..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.05.2012 godzina 08:00, miejsce: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu, ul. Fredry 12, 61 -701 Poznań, Recepcja zamawiającego (parter)..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2012 godzina 08:00, miejsce: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu, ul. Fredry 12, 61 -701 Poznań, Recepcja zamawiającego (parter)..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa budynku Portierni wraz z wjazdem na teren SPSK Nr 5 SUM w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Informacja o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lubartów
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH