PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie cienkowarstwowego oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Górze.

Powiatowy Zarząd Dróg w Górze

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Góra / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

314432/2013

Opis

Góra: Wykonanie cienkowarstwowego oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Górze.
Numer ogłoszenia: 314432 - 2013; data zamieszczenia: 05.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 112803 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Górze, ul. Armii Polskiej 15, 56-200 Góra, woj. dolnośląskie, tel. 065 5444527, faks 065 5444527.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie cienkowarstwowego oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Górze..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie cienkowarstwowego oznakowania poziomego atestowaną farbą chlorokauczukową na drogach wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Górze w zakresie: Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową - 1701,24 m2 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową - 1497,00 m2 Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową - 1124,50 m2 Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową - 411,97 m2...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.21-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PPUH PERFEKT Małgorzata Nowara, ul.Witczaka 44, 41-902 Bytom, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48780,49 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 31739,14
Oferta z najniższą ceną: 31739,14 / Oferta z najwyższą ceną: 43502,97
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Świadczenie usług sprzątania Delegatur Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie, Kaliszu, Lesznie i Pile z możliwością...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Świadczenie stałej obsługi prawnej Jednostki Wojskowej 4217 Gliwice.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gliwice
(śląskie)
Opracowanie Studium Wykonalności projektu TERYT 3 - nr ref. ZP/BO-4-2500-33/KN-2500-9/T3/2012.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH