PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

WYKONANIE DOKUMENTACJI: - OPERATÓW WODNO-PRAWNYCH NA SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE Z WÓD TJ. NA POBÓR WODY, ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH, - ...

Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wrocław / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

115829/2013

Opis

Wrocław: WYKONANIE DOKUMENTACJI:
- OPERATÓW WODNO-PRAWNYCH NA SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE Z WÓD TJ. NA POBÓR WODY, ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH,
- ZGŁOSZENIA KONTENEROWEJ STACJI PALIW Z TERENU: 4 WOG GLIWICE, KOMPLEKS W KRAPKOWICACH,
- MONITORINGU LOKALNEGO ŚRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO TERENU STACJI
I BAZY PALIW ORAZ OPRACOWANIE SPRAWOZDAŃ Z PRZEPROWADZONYCH PRAC I BADAŃ W JW. 1245 WROCŁAW - LEŚNICA, UL. TRZMIELOWICKA 28.
( DLA IV CZĘŚCI ) .
Numer ogłoszenia: 115829 - 2013; data zamieszczenia: 18.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 70209 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Obornicka 126, 50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 765 68 40, faks 71 765 68 02.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE DOKUMENTACJI:
- OPERATÓW WODNO-PRAWNYCH NA SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE Z WÓD TJ. NA POBÓR WODY, ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH,
- ZGŁOSZENIA KONTENEROWEJ STACJI PALIW Z TERENU: 4 WOG GLIWICE, KOMPLEKS W KRAPKOWICACH,
- MONITORINGU LOKALNEGO ŚRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO TERENU STACJI
I BAZY PALIW ORAZ OPRACOWANIE SPRAWOZDAŃ Z PRZEPROWADZONYCH PRAC I BADAŃ W JW. 1245 WROCŁAW - LEŚNICA, UL. TRZMIELOWICKA 28.
( DLA IV CZĘŚCI ) ..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ I
Wykonanie dokumentacji - wniosku na zgłoszenie instalacji stacji paliw w Jednostce Wojskowej 4217 kompleks w Krapkowicach wraz z uzyskaniem pisemnego potwierdzenia o wpisaniu instalacji do rejestru zgłoszeń.

CZĘŚĆ II
Wykonanie operatu wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód tj. na pobór wody podziemnej z ujęcia składającego się z dwóch studni 1z i 2z, zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej 4217 Gliwice kompleks w Krapkowicach z uzyskaniem decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - pozwolenie wodno-prawne wraz z ustanowieniem stref ochronnych ujęcia.

CZĘŚĆ III
Wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie do wód powierzchniowych oczyszczonych ścieków sanitarnych oczyszczonych na mechaniczno - biologicznej oczyszczalni zlokalizowanej na terenie Jednostki Wojskowej Nr 4217 w Gliwicach, kompleksie wojskowy w Krapkowicach.


CZĘŚĆ IV
Wykonanie monitoringu lokalnego środowiska gruntowo-wodnego terenu stacji i bazy paliw oraz opracowanie sprawozdań z przeprowadzonych prac i badań w JW. 1245 Wrocław - Leśnica, ul. Trzmielowicka 28..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 90.71.50.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   Nazwa: Wykonanie operatu wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód tj. na pobór wody podziemnej z ujęcia składającego się z dwóch studni 1z i 2z, zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej 4217 Gliwice kompleks w Krapkowicach z uzyskaniem decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - pozwolenie wodno-prawne wraz z ustanowieniem stref ochronnych ujęcia.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp.z o.o., ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4065,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8487,00
Oferta z najniższą ceną: 8487,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8487,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Nieruchomości, działki budowlane, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
Budowa drogi gminnej ul. Szarych Szeregów w Wołominie z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową istniejącej sieci...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wołomin
(mazowieckie)
Budowa kanalizacji deszczowej oraz utwardzenie nawierzchni ulicy Władysława Jagiełły w Zgierzu , w ramach zadania pn. Budowa...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Zgierz
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH