PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na remont dachu budynku A, segment B I Oddziału ZUS w Poznaniu ul....

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Poznaniu

Data publikacji ogłoszenia:

2013-09-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

364624/2013

Opis

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowę na remont dachu budynku A, segment B I Oddziału ZUS w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 12 i pełnieniem nadzoru autorskiego
Numer ogłoszenia: 364624 - 2013; data zamieszczenia: 09.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 159063 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12, 60-908 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8416866, faks 061 8416866.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowę na remont dachu budynku A, segment B I Oddziału ZUS w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 12 i pełnieniem nadzoru autorskiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi budynku A, segment B I Oddziału ZUS w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 12 (nad pom. 403 i 402b) oraz nadzorem autorskim..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Andrzej Tomasik Architekt, L. Staffa 21, 60-194 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 183908,13 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7995,00
Oferta z najniższą ceną: 7995,00 / Oferta z najwyższą ceną: 59040,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Świadczenie usług organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu Integracja dla samodzielności,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Dostawa artykułów biurowych w ramach projektu Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi współfinansowanego ze środków Unii...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Modernizacja parku miejskiego przy ul. Kozielskiej 8 w Gliwicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Gliwice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH