PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie, dostawa i montaż elementów małej architektury w ramach zadania pn: Rewitalizacja obiektu - Park Gminny w Ornontowicach, realizowanego w...

Gmina Ornontowice

Data publikacji ogłoszenia:

2015-04-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ornontowice / śląskie

Numer ogłoszenia

92538/2015

Opis

Ornontowice: Wykonanie, dostawa i montaż elementów małej architektury w ramach zadania pn: Rewitalizacja obiektu - Park Gminny w Ornontowicach, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja - małe miasta.
Numer ogłoszenia: 92538 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 68044 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice, woj. śląskie, tel. 32 3306222, faks 32 3306215.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie, dostawa i montaż elementów małej architektury w ramach zadania pn: Rewitalizacja obiektu - Park Gminny w Ornontowicach, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja - małe miasta..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie, dostawa i montaż elementów małej architektury:1. Ławka z oparciem 54 szt., 2. Kosz na śmieci 24 szt.,3.Tablica informacyjna: 3a.Tablica mapa 2 szt., 3b. Tablica regulamin + mapa 3 szt., 3c.Tablica historia parku 1 szt., 4. Tablica dydaktyczna 46 szt., 5.Słupek 1 szt., 6. Dwustronne strzałki (drogowskazy z opisami) 3 szt. Szczegółowy opis w załączniku nr 7 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.50.00-2, 34.92.84.72-7, 34.92.84.80-6, 39.11.36.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.04.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ARCHISPAW S.C., ul. Dąbrowskiego 31, 32-540 Trzebinia, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 158953,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 106788,60
Oferta z najniższą ceną: 106788,60 / Oferta z najwyższą ceną: 186960,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości
Nieruchomości, działki budowlane, inne
Poznań
(wielkopolskie)
Wyłonienie podmiotu oferującego miejsce do przeprowadzenia szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem uczestników dla...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Żywiec
(śląskie)
Digitalizacja zasobów archiwalnych PWSFTviT
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH