PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

wykonanie instalacji centrali CSP i systemu sygnalizacji pożaru SSP na korytarzach i klatkach schodowych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej...

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bielsko-Biała / śląskie

Numer ogłoszenia

215379/2013

Opis

Bielsko-Biała: wykonanie instalacji centrali CSP i systemu sygnalizacji pożaru SSP na korytarzach i klatkach schodowych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela przy ul. Pocztowej 14a w Bielsku-Białej wraz z projektem wykonawczym.
Numer ogłoszenia: 215379 - 2013; data zamieszczenia: 16.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 180083 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 033 4971497, faks 033 4971786, 8227539.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie instalacji centrali CSP i systemu sygnalizacji pożaru SSP na korytarzach i klatkach schodowych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela przy ul. Pocztowej 14a w Bielsku-Białej wraz z projektem wykonawczym..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie instalacji centrali CSP i systemu sygnalizacji pożaru SSP na korytarzach i klatkach schodowych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela przy ul. Pocztowej 14a w Bielsku-Białej wraz z projektem wykonawczym.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie projektu wykonawczego instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru (instalacji centrali CSP i systemu sygnalizacji pożaru SSP) w budynku głównym - z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami, przygotowanie terenu robót, wykonanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru na korytarzach i klatkach schodowych na podstawie powyższej dokumentacji, wywóz gruzu, odpadów, a także systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania robót oraz ostateczne uporządkowanie terenu robót najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.62.52.00-5, 45.31.00.00-3, 71.32.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GORE-TECH Zofia Rudnicka, ul. Krakowska 68, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48172,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 31270,20
Oferta z najniższą ceną: 31270,20 / Oferta z najwyższą ceną: 57872,64
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa biznesowych materiałów promocyjnych w ramach projektu Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Dostawa kamery endoskopowej HDTV - 1 szt.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Położniczo - Ginekologicznego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ostrów Wielkopolski
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH