PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z wymianą zbiornika bezodpływowego budynku Kochłowicka 68 w Rudzie Śląskiej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2014-06-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ruda Śląska / śląskie

Numer ogłoszenia

197180/2014

Opis

Ruda Śląska: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z wymianą zbiornika bezodpływowego budynku Kochłowicka 68 w Rudzie Śląskiej
Numer ogłoszenia: 197180 - 2014; data zamieszczenia: 11.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 144002 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o., ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2420133 w. 133, faks 032 2420881.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z wymianą zbiornika bezodpływowego budynku Kochłowicka 68 w Rudzie Śląskiej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z wymianą zbiornika bezodpływowego budynku Kochłowicka 68 w Rudzie Śląskiej - szczegółowy zakres i opis robót jest określony w przedmiarze robót i opisie przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma JANAS Usługi Budowlane Jan Janas, ul. Śląska 11, 41-707 Ruda Śląska, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121951,21 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 35662,81
Oferta z najniższą ceną: 35662,81 / Oferta z najwyższą ceną: 75887,05
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa leków dla Szpitala Powiatowego w Białogardzie.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Białogard
(zachodniopomorskie)
Dostawa przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych do SPSK NR 1 PUM na okres 3 lat - Nr OS/ZP/80/12
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
Licytacja nieruchomości skłądającej się z 3 działek
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Kluczbork
(opolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH