PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie konserwacji wraz z drobnymi naprawami oraz zabezpieczenie awarii w branży sanitarnej w grupie placówek oświatowych, w obrębie Starego...

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów

Data publikacji ogłoszenia:

2013-03-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

115418/2013

Opis

Warszawa: Wykonanie konserwacji wraz z drobnymi naprawami oraz zabezpieczenie awarii w branży sanitarnej w grupie placówek oświatowych, w obrębie Starego Mokotowa na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie
Numer ogłoszenia: 115418 - 2013; data zamieszczenia: 22.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 50894 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5651562, faks 022 5651562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie konserwacji wraz z drobnymi naprawami oraz zabezpieczenie awarii w branży sanitarnej w grupie placówek oświatowych, w obrębie Starego Mokotowa na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie konserwacji wraz z drobnymi naprawami oraz zabezpieczenie awarii w branży sanitarnej w grupie placówek oświatowych, w obrębie Starego Mokotowa na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.70.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRO-INSTAL-BUD Andrzej i Beata Proppo, ul. Calineczki 43, 03-289 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 111036,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 64296,00
Oferta z najniższą ceną: 64296,00 / Oferta z najwyższą ceną: 136572,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w Żłobku Nr 6 ul. Prac 4c w Tarnowie, remont tarasu i częściowa wymiana ogrodzenia
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Tarnów
(małopolskie)
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie - usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Pińczów
(świętokrzyskie)
Budowa ul. Górnej we Wroniawach - etap I
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wolsztyn
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH