KOMUNIKAT

Wykonanie remontu oraz przebudowy lokali mieszkalnych nr 1 i 1a w celu ich rozdzielenia w budynku położonym w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 7

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Świnoujście / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

265233/2013

Opis

Świnoujście: Wykonanie remontu oraz przebudowy lokali mieszkalnych nr 1 i 1a w celu ich rozdzielenia w budynku położonym w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 7
Numer ogłoszenia: 265233 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 467934 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Monte Cassino 8, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3212280, 3212631 w. 34, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu oraz przebudowy lokali mieszkalnych nr 1 i 1a w celu ich rozdzielenia w budynku położonym w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 7.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont oraz przebudowa lokali mieszkalnych nr 1 i 1 a w celu ich rozdzielenia w budynku położonym w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 7. 1. W zakres prac objętych zamówieniem wchodzą: 1) wykonanie nowej ściany oddzielającej mieszkania nr 1 od klatki schodowej wraz z otworem drzwiowym wejściowym (drzwi antywłamaniowe); 2) wykonanie nowego otworu drzwiowego w ścianie klatki schodowej mieszkania nr 1a do nowoprojektowanego korytarza (drzwi antywłamaniowe); 3) zamurowanie istniejących otworów drzwiowych: a) do pokoju nr 3 z korytarza, b) między pokojami 2 i 3, c) do korytarza 11 z korytarza nr 5, d) do kuchni nr 7 z korytarza nr 5, e) między kuchnią nr 7 a pokojem nr 8, f) z kuchni nr 7, g) do łazienki nr 6; 4) wykonanie nowych otworów: a) między korytarzem nr 10 a pokojem nr 8, b) z kuchni nr 7 do korytarza nr 10 do pokoju nr 2, c) w ścianie korytarza nr 5 w celu dojścia do pokojów nr 2 i 3, d) z korytarza nr 11 do kuchni nr 7 i łazienki nr 6, e) do łazienki nr 4 z korytarza nr 5, f) nowych drzwi do pokoju nr 3; 5) przestawienie przyborów gazowych w łazience nr 6; 6) wykonanie nowej łazienki nr 4 z części korytarza nr 5; 7) wykonanie nowej części korytarza z niezależnymi wejściami do pokojów nr 2 i 3; 8) wykonanie ścianek korytarza nr 10; 9) wykonanie ściany oddzielającej mieszkanie nr 1 i 1a; 10) przestawienie i przesunięcie pieca w pokoju nr 2; 11) rozdzielenie przewodów kominowych wg opisu i rysunków w dokumentacji; 12) budowa dodatkowych przewodów kominowych według opisu w dokumentacji; 13) prace towarzyszące. Prace w całości zamówienia należy wykonać zgodnie z decyzją nr Decyzji nr 222/PB/2013 z dnia 14.10.2013r.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.33.10.00-6, 45.33.00.00-9, 45.26.20.00-1, 45.43.10.00-7, 45.41.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ogólnobudowlana Spółdzielnia Rzemieślnicza REMOBUD, Pl. Wolności 15, 72-600 Świnoujście, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 83333,34 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 79900,00
Oferta z najniższą ceną: 79900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 79900,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji i innych form doskonalenia/wsparcia dla...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
Budowa kompleksu boisk treningowych w Rzeszowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
Zakup elementów złącznych firmy Parker
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, inne, przetarg nieograniczony
Zielona góra
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH