PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacyjnej przy ulicy Mazowieckiej w miejscowości Budy Zaklasztorne

Gmina Puszcza Mariańska

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Puszcza Mariańska / mazowieckie

Numer ogłoszenia

156029/2013

Opis

Puszcza Mariańska: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacyjnej przy ulicy Mazowieckiej w miejscowości Budy Zaklasztorne
Numer ogłoszenia: 156029 - 2013; data zamieszczenia: 06.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 128715 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, woj. mazowieckie, tel. 046 831-81-69, faks 046 831-81-18.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacyjnej przy ulicy Mazowieckiej w miejscowości Budy Zaklasztorne.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacyjnej przy ulicy Mazowieckiej w miejscowości Budy Zaklasztorne. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót - stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. W zakres i koszt inwestycji wchodzi również obsługa geodezyjna zamówienia, w tym dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej robót w ilości 2 egz. oraz zajęcie pasa drogi powiatowej Nr 4718W relacji Puszcza Mariańska - Bartniki - Skierniewice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w projekcie technicznym, stanowiącym załączniki nr 10; 11; i 12 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.22.10-0, 45.11.25.00-0, 45.11.27.00-2, 45.23.11.10-9, 45.23.21.30-2, 45.23.24.40-8, 45.23.11.11-6, 28.81.30.00-4, 45.23.32.25-2, 14.51.20.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Budowa Sieci Wod-Kan Sławomir Poński, ul. Burskiego 5, 96-060 Brzeziny, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1866948,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1137045,24
Oferta z najniższą ceną: 1137045,24 / Oferta z najwyższą ceną: 2476710,30
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
świadczenie usług transportu prób do badań w kierunku BSE
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
Świadczenie kompleksowych usług cateringowych w roku 2015 r. (zamówienie uzupełniające do postępowania OR-10.271.38.2014)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Kraków
(małopolskie)
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY DO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W BARANOWIE W FORMIE ZAKUPU BILETÓW...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Baranów
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH