PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

WYMIANA NAWIERZCHNI NA DOJAZDACH I MOŚCIE W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 16 ODC. PODLEJKI - GIETRZWAŁD, KM 123+713.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

328030/2014

Opis

Olsztyn: WYMIANA NAWIERZCHNI NA DOJAZDACH I MOŚCIE W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 16 ODC. PODLEJKI - GIETRZWAŁD, KM 123+713.
Numer ogłoszenia: 328030 - 2014; data zamieszczenia: 03.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 292664 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (89) 52128 01, faks (89) 527 35 36, 5272307.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYMIANA NAWIERZCHNI NA DOJAZDACH I MOŚCIE W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 16 ODC. PODLEJKI - GIETRZWAŁD, KM 123+713..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na wymianie nawierzchni na dojazdach i moście w ciągu drogi krajowej nr 16 odc. Podlejki - Gietrzwałd, km 123+713.

W zakres robót wchodzi:

- frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej około 1 480 m2

- wykonanie nowej warstwy ścieralnej około 1 480 m2

- wykonanie oznakowania poziomego około 100 m2

- regulacja poboczy około 42 m2..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.23-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 86451,63 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 87537,53
Oferta z najniższą ceną: 87537,53 / Oferta z najwyższą ceną: 87537,53
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Podłączenie i konfiguracja szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kępice
(pomorskie)
Wykonanie nowych elementów wystroju wnętrza Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Grójec
(mazowieckie)
Modernizacja drogi w miejscowości Horodyszcze.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, roboty budowlane, licytacja elektroniczna
Chełm
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH