PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wymiana pokrycia dachu z naprawą więźby dachowej, wymiana obróbek blacharskich, remont kominów, wymiana parapetów w budynku byłego kościoła p.w....

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku spółka z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Słupsk / pomorskie

Numer ogłoszenia

339054/2013

Opis

Słupsk: Wymiana pokrycia dachu z naprawą więźby dachowej, wymiana obróbek blacharskich, remont kominów, wymiana parapetów w budynku byłego kościoła p.w. św. Mikołaja z XIV wieku - obecnie Miejskiej Biblioteki Publicznej zlokalizowanej przy ul. Grodzkiej 3 w Słupsku.
Numer ogłoszenia: 339054 - 2013; data zamieszczenia: 22.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 280336 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku spółka z o.o., ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 8432872, faks 59 8433129.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: inwestor zastępczy działający na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana pokrycia dachu z naprawą więźby dachowej, wymiana obróbek blacharskich, remont kominów, wymiana parapetów w budynku byłego kościoła p.w. św. Mikołaja z XIV wieku - obecnie Miejskiej Biblioteki Publicznej zlokalizowanej przy ul. Grodzkiej 3 w Słupsku..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachu z dachówki mnich-mniszka wraz z przemurowaniem kominów powyżej połaci dachowej, remontem wykuszy, wymianą rynien i obróbek blacharskich na zabytkowym obiekcie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej 3 w Słupsku. Zamówienie obejmuje dach nad nawą (bez wieży). Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR stanowiącymi załącznik do siwz oraz opisem przedmiotu zamówienia w siwz..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.19.10-6, 45.26.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ Paweł Leś, Żydowo 88A, 76-012 Żydowo, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 148749,18 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 181532,91
Oferta z najniższą ceną: 181532,91 / Oferta z najwyższą ceną: 247666,35
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa chodnika jednostronnego w ciągu drogi DW 957 Białka Nowy Targ w m. Zubrzyca Górna i Zubrzyca Dolna oraz budowa...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jabłonka
(małopolskie)
ANR O/Opole informuje, że podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży...
Nieruchomości, grunty inne, inne
Opole
(opolskie)
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa chodnika w miejscowości Kluczowa w ciągu drogi...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ząbkowice Śląskie
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH