PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

zamówienie obejmuje sukcesywne świadczenie usługi, w 2013 r., organizowania zagranicznych podróży służbowych w zakresie sprzedaży biletów...

Instytut Dendrologii PAN

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kórnik / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

185848/2013

Opis

Kórnik: zamówienie obejmuje sukcesywne świadczenie usługi, w 2013 r., organizowania zagranicznych podróży służbowych w zakresie sprzedaży biletów lotniczych w połączeniach międzynarodowych
Numer ogłoszenia: 185848 - 2013; data zamieszczenia: 13.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 139134 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Dendrologii PAN, ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik, woj. wielkopolskie, tel. 061 8170033, faks 061 8170166.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: nauka.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zamówienie obejmuje sukcesywne świadczenie usługi, w 2013 r., organizowania zagranicznych podróży służbowych w zakresie sprzedaży biletów lotniczych w połączeniach międzynarodowych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: trzynaście przelotów do krajów europejskich i pięć przelotów do krajów pozaeuropejskich.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.50.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IMPULS Sp. C., ul. Sienkiewicza 87, 90-009 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75806,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 30960,00
Oferta z najniższą ceną: 30960,00 / Oferta z najwyższą ceną: 30960,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa odczynników chemicznych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, zamówienie z wolnej ręki
Katowice
(śląskie)
Dostawa materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach wojewódzkich województwa lubelskiego w 2015 roku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH