PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych...

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie

Data publikacji ogłoszenia:

2015-04-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Koszalin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

92516/2015

Opis

Koszalin: Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych
Numer ogłoszenia: 92516 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 46437 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3439930, 3473100, faks 94 343 36 95.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych.
Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.A.15.54 cz.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

WYCENA NIERUCHOMOŚCI I DORADZTWO
TERESA BARTKIEWICZ , MIELENKO, UL. PORZECZKOWA 3, 76-032 76-032 MIELNO, kraj/woj. zachodniopomorskie.
EKSPERT-SITR S. Z O.O., UL.JANA Z KOLNA 38, 75-251 75-251 KOSZALIN, kraj/woj. zachodniopomorskie.
BIURO USŁUG WYCENY NIERUCHOMOŚCI HECTAR
KRZYSZTOF SMARUL
, BUDZISTOWO, UL.KASZTELAŃSKA 28, 78-100 78-100 KOŁOBRZEG , kraj/woj. zachodniopomorskie.
ZAKŁAD WYCEN NIERUCHOMOŚCI ZACEN
BOŻENA KAMCZYCKA, UL.KALINOWA 41/2, 75-667 75-667 KOSZALIN, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 24000,00
Oferta z najniższą ceną: 24000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opracowanie, uruchomienie i prowadzenie serwisu internetowego kampanii pt. Nowe prawo odpadowe - nowy styl życia Dolnoślązaków....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Druga licytacja nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Baranów
Nieruchomości, budynki inne, licytacja
Puławy
(lubelskie)
Druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Ciechanki Krzesimowskie
Nieruchomości, budynki mieszkalne, licytacja
Lublin
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH