REKLAMA

74 proc. Polaków niezadowolonych z opieki zdrowotnej

  • Autor: PAP/JS
  • 03 sierpnia 2016 14:06
74 proc. Polaków niezadowolonych z opieki zdrowotnej Przybywa niezadowolonych z funkcjonowania opieki zdrowotnej Fot. Archiwum

74 proc. Polaków (o 6 punktów proc. więcej niż przed dwoma laty) jest niezadowolonych z funkcjonowania opieki zdrowotnej, 23 proc. wyraża zadowolenie, 3 proc. ankietowanych nie ma na ten temat zdania - wynika z sondażu CBOS opublikowanego w środę (3 sierpnia).

CBOS wskazuje, że niezmiennie od 2001 r. zadowoleni z opieki zdrowotnej pozostają w mniejszości.

W tegorocznym badaniu "zdecydowanie niezadowolonych" z funkcjonowania opieki zdrowotnej jest 35 proc. badanych, a "raczej niezadowolonych" - kolejne 39 proc. (łącznie 74 proc.) Jako "raczej zadowoleni" zadeklarowało się 21 proc., a "zdecydowanie zadowoleni" - 2 proc. (razem 23 proc.).

Dla porównania, w 2014 r. krytyczne oceny wyraziło 68 proc. badanych, a pozytywne - 28 proc. W 2012 r. odnotowano 78 proc. ocen krytycznych i 19 proc. pozytywnych, w roku 2010 odpowiednio - 75 proc. i 22 proc., zaś w 2001 r. 64 proc. i 31 proc.

Opinie na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej w istotny sposób związane są ze sposobem korzystania z niej - podaje CBOS. Zadowoleni ze służby zdrowia wyraźnie częściej rekrutują się spośród badanych, którzy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie korzystali z usług medycznych bądź korzystali z nich wyłącznie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Rzadziej deklarują je ci, którzy leczyli się poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Kolejnym, ważnym czynnikiem kształtującym opinie są wydatki ponoszone przez ankietowanych na leczenie i badania ogólne. Według CBOS badani niezadowoleni z funkcjonowania opieki zdrowotnej wydawali w ciągu trzech miesięcy poprzedzających sondaż - w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym - prawie dwukrotnie więcej niż zadowoleni z jej funkcjonowania (odpowiednio 59 zł i 31 zł na osobę w ciągu ostatnich 3 miesięcy).

Czytaj też: Marszałkowie województw apelują o zwiększenie nakładów na służbę zdrowia

Rolę odgrywa także wykształcenie, wiek, sytuacja materialna respondentów oraz miejsce ich zamieszkania. Relatywnie dobrze na tle innych funkcjonowanie opieki zdrowotnej postrzegają badani z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (34 proc. ocen pozytywnych), najstarsi ankietowani, w wieku 65 lat i więcej (31 proc.), mieszkańcy wsi (28 proc.), respondenci o dochodach na osobę w gospodarstwie domowym w granicach 1400 - 1999 zł (30 proc.). We wszystkich wymienionych grupach oceny negatywne zdecydowanie przeważają nad pozytywnymi.

Zbyt małe nakłady na służbę zdrowia

Z badania CBOS wynika, że według 47 proc. badanych, problemy z dostępnością i jakością świadczeń medycznych wynikają po części ze zbyt małych nakładów na służbę zdrowia, a po części z tego, że pieniądze, które się na ten cel przeznacza, są źle wykorzystywane. Zdaniem 28 proc. respondentów problemy te wiążą się przede wszystkim ze złym wykorzystywaniem funduszy przeznaczanych na ten cel, a 17 proc. wskazało na zbyt małe nakłady na opiekę zdrowotną. 2 proc. badanych deklaruje, że nie widzi problemów z dostępnością i jakością świadczeń medycznych, w ramach powszechnego ubezpieczenia.

Badanie przeprowadzono od 2 do 9 czerwca metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na próbie liczącej 1002 dorosłych mieszkańców Polski.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA