REKLAMA

Sondaż Kantar Public: Rośnie optymizm wśród Polaków

  • Autor: PAP/JS
  • 23 czerwca 2017 18:23
Sondaż Kantar Public: Rośnie optymizm wśród Polaków W porównaniu do maja, odsetek ocen pozytywnych wzrósł o 6 punktów procentowych (Fot. Fotolia)

Według Kantar Public, 44 proc. badanych uważa, że sprawy w naszym kraju zmierzają w złym kierunku. Niewiele mniej Polaków - 40 proc. ocenia bieg spraw w Polsce pozytywnie, uważając, że sprawy w naszym kraju idą w dobrą stronę. 16 proc. respondentów nie ma określonego zdania na ten temat.

• Nastroje Polaków są uzależnione od ich poglądów politycznych i oceny obecnego rządu.

• Badani, którzy dobrze oceniają rząd, zdecydowanie częściej są zdania, że w Polsce dzieje się dobrze.

W porównaniu do maja, odsetek ocen pozytywnych wzrósł o 6 punktów procentowych (z 34 proc. do 40 proc.). Zmniejszył się natomiast odsetek osób niezdecydowanych (spadek o 4 punkty ) oraz osób negatywnie oceniających kierunek biegu spraw w naszym kraju (spadek o 2 punkty).

Z sondażu wynika, że jedna trzecia Polaków (31 proc.) uważa, że polska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu. Przy czym jedna piąta (23 proc.) ankietowanych jest zdania, że jest to lekki kryzys, a według 8 proc. badanych gospodarka naszego kraju znajduje się w stanie głębokiego kryzysu. Przeciwnego zdania jest ponad połowa badanych (59 proc.). W ich ocenie polska gospodarka rozwija się. Zdaniem 48 proc. respondentów jest to jednak powolny rozwój, 11 proc. ankietowanych jest przekonanych o dynamicznym rozwoju. Trudności z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie ma 10 proc. Polaków.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca, o 7 punktów procentowych wzrósł odsetek osób, które uważają, że polska gospodarka znajduje się w stanie rozwoju (z 52 proc. do 59 proc.). Natomiast o 6 punktów procentowych spadł odsetek osób, które sądzą, że gospodarka jest w kryzysie ( z 37 do 31 proc.).

Jak podaje Kantar Public, dwie piąte Polaków (38 proc.) jest nastawionych optymistycznie i uważa, że warunki materialne ludności naszego kraju w ciągu najbliższych trzech lat poprawią się. Z kolei jedna trzecia Polaków (32 proc.) uważa, że w ciągu najbliższych trzech lat warunki życia Polaków nie zmienią się. Jedna piąta badanych (21 proc.) zakłada natomiast pesymistyczny scenariusz i uważa, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się pogorszenia obecnych warunków. 9 proc. Polaków nie ma konkretnego zdania na ten temat.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca, znacząco zmniejszył się odsetek osób oceniających, że w ciągu następnych trzech lat nic się nie zmieni (o 13 punktów procentowych). O 8 punktów procentowych wzrósł natomiast odsetek "optymistów" w tym temacie, przy jednoczesnym wzroście o 5 punktów procentowych "pesymistów".

Zdaniem Marzeny Ciesielskiej z Kantar Public, nastroje Polaków są uzależnione od ich poglądów politycznych i oceny obecnego rządu. "Badani, którzy dobrze oceniają rząd, zdecydowanie częściej są zdania, że w Polsce dzieje się dobrze - sprawy idą w dobrym kierunku, gospodarka się rozwija, materialne warunki życia będą coraz lepsze, a sytuacja na rynku pracy jest zadowalająca" - oceniła.

Badanie przeprowadzono między 2 a 7 czerwca 2017 r., na reprezentatywnej próbie 1055 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA