REKLAMA

Sondaż: W rankingu niechęci do partii prym wiodą PiS i KORWiN

  • Autor: PAP/GP
  • 28 czerwca 2016 15:01
Sondaż: W rankingu niechęci do partii prym wiodą PiS i KORWiN Jarosław Kaczyński i Janusz Korwin-Mikke, podobnie jak ich partie, są w czołówce polityków, których Polacy nie darzą zaufaniem. (fot.: Piotr Drabik/flickr.com/CC BY 2.0)

• PiS cieszy się sympatią 39 proc. respondentów, ruch Pawła Kukiza – 37 proc., a Nowoczesną i PO obdarza sympatią po 36 proc. – wynika z sondażu CBOS.
• Zaś najwięcej negatywnych emocji budzi partia KORWiN – 50 proc. oraz PiS – 44 proc. i PO – 36 proc.

CBOS zbadał społeczną aprobatę i dezaprobatę partii i ruchów politycznych.

Po zajmujących trzy pierwsze miejsca ugrupowaniach: PiS (39 proc.), Kukiz'15 (37 proc.) PO i Nowoczesna (po 36 proc.) – na kolejnych miejscach w rankingu sympatii uplasowały się: PSL, które budzi sympatię 32 proc. ankietowanych, Komitet Obrony Demokracji, z którym sympatyzuje 26 proc. badanych oraz SLD – 23 proc. deklaracji sympatii.

Najmniej pozytywnych wskazań uzyskały: od niedawna funkcjonująca na scenie politycznej i najmniej znana badanym partia Razem (18 proc. deklaracji sympatii i 22 proc. nieznajomości) oraz KORWiN (17 proc. deklaracji sympatii).

W rankingu niechęci na kolejnych miejscach po KORWiN (50 proc. deklaracji niechęci), PiS (44 proc.) i PO (36 proc.) znalazły się SLD i Nowoczesna z odpowiednio: 34 proc. i 32 proc. deklaracji niechęci. Ruch Kukiz'15 budzi niechęć u 28 proc. badanych, po 26 proc. ankietowanych wyraziło niechęć wobec PSL i KOD, a 20 proc. niechętnie odnosi się do partii Razem.

CBOS zwraca uwagę, że jeśli chodzi o bilans sympatyków i zdeklarowanych przeciwników, najlepiej wypada ruch Kukiz’15 (37 proc. deklaracji sympatii wobec 28 proc. deklaracji niechęci), a zdecydowanie najgorzej – partia KORWiN (odpowiednio: 17 proc. wobec 50 proc.). W stosunku do większości pozostałych ugrupowań również przeważa niechęć, jednak nastawienie to nie jest dominujące – proporcje między sympatykami a przeciwnikami są dość wyrównane.

Zobacz notowania partii w najnowszych sondażach poparcia

Jedynym ugrupowaniem, które uzyskało dodatnią średnią ocen, wskazującą na jedynie symboliczną przewagę pozytywnych nastawień, jest ruch Kukiz’15 (średnia ocen: 0,09) – informuje CBOS. Średnie pozostałych ugrupowań, choć niewiele się różnią, mają już znak ujemy, wskazujący na większą lub mniejszą przewagę niechęci.

Spośród nich najlepiej wypada bilans ocen PSL i Nowoczesnej (odpowiednio: -0,04 i -0,07). W niewielkim stopniu niechęć przeważa także w społecznym odbiorze KOD i partii Razem (odpowiednio: -0,21 i -0,22). Zbliżoną średnią ocen mają jeszcze była i obecna partia rządząca – PO i PiS, które pod tym względem odbierane są bardzo podobnie (odpowiednio: -0,25 i -0,29). Niechęć dość wyraźnie już przeważa w stosunku do SLD (-0,44), jednak o zdecydowanie krytycznym nastawieniu można mówić jedynie w przypadku partii KORWiN (średnia ocen -1,02).

Według CBOS elektorat PiS poza własną partią wyraża jeszcze niewielką sympatię dla ruchu Kukiz’15. Pozostałe ugrupowania budzą natomiast wyraźną niechęć wyborców rządzącej partii – najbardziej nielubiane przez zwolenników PiS są: PO, Nowoczesna oraz KOD.

Z kolei – podaje CBOS – zwolennicy PO najczęściej deklarują sympatię do Nowoczesnej oraz KOD-u, ale także pozostałe ugrupowania – PSL, SLD i partia Razem – budzą w nich emocje raczej pozytywne niż negatywne. Zwolennicy PO nie akceptują natomiast PiS, partii KORWiN oraz, w mniejszym stopniu, ruchu Kukiz’15. CBOS zauważa, że niechęć do PiS jest w elektoracie byłej partii rządzącej większa niż niechęć zwolenników PiS do PO.

Opisując swój stosunek do poszczególnych ugrupowań i ruchów politycznych, badani posługiwali się także 7 punktową skalą, której skrajne wartości opisywały zdecydowaną niechęć (-3) i dużą sympatię (+3). CBOS podkreśla, że taka miara pozwala syntetycznie uchwycić nie tylko proporcje między sympatykami a zdeklarowanymi przeciwnikami, ale także siłę tych nastawień w stosunku do poszczególnych ugrupowań i jednocześnie wyeliminować różnice wynikające ze stopnia ich znajomości, jest średnia ocen.

Z sondażu wynika też, że zwolennicy ruchu Kukiz’15 nie akceptują innych niż własne ugrupowań politycznych. W największym stopniu dotyczy to partii rządzącej – PiS. Pozostałe ugrupowania zbierają mniej krytyczne opinie, niemniej również są nielubiane przez wyborców Pawła Kukiza. Pod względem skali dezaprobaty są to w kolejności: PO, SLD, KOD, Nowoczesna, PSL, partia Razem oraz, z najmniejszą liczbą głosów niechęci, partia KORWiN.

CBOS zaznacza, że po ostatnich wyborach ogólny stosunek do partii politycznych wyraźnie się poprawił. W 2015 r. średnia ocen na 7 punktowej skali sympatii i niechęci (od -3 do +3) przedstawiała się następująco: PiS (razem z Polską Razem, Prawicą Rzeczypospolitej i Solidarną Polską) wynosiła -0,87; PO: - 1,11; PSL: - 1,25; SLD: - 1,62; partii Razem: -1,64; KORWiN: -2,08; Kukiz'15 (odpowiednikiem był Ruch NOW): -0,38; Nowoczesna: - 1,38.

Tylko 13 proc. ankietowanych nie zadeklarowało sympatii do żadnej z istniejących partii. Co piąty respondent (20 proc.) sympatyzuje tylko z jednym ugrupowaniem. Polacy najczęściej wyrażali sympatię do więcej niż dwóch partii politycznych, ale żaden z badanych nie deklarował sympatii do wszystkich. Również w przypadku odczuć dezaprobaty najczęściej wskazywano od dwóch do ośmiu ugrupowań.

Sondaż przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo w dniach 5–12 maja 2016 roku na liczącej 1100 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (2 komentarzy)

  • Patryk 2016-07-01 12:40:17
    Gratulacje dla osoby piszącej komentarz o 200% Polaków i osób, które to polubiły. Janusz Korwin Mikke chyba jednak miał racje co do inteligencji pewnej części społeczeństwa. To nie jest zwykły sondaż. Tego się nie sumuje. Każda partia ma do wykorzystania 100%. I tak PiS 39% zaufania wsród badanych, a 44% wyraża niechęć.
  • wdzivny 2016-06-29 13:58:59
    Zn tego wynika, że istnieje około 200% Polaków, jeśli doliczymy niezdecydowanych i zwolenników pozostałych partii, bo PiS koniecznie musi mieć do 40% poparcia, bo CBOS nie dostało by dotacji.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA