REKLAMA


KOMENTOWANY KANDYDAT

Iwona Możejko


KOMENTARZE

 • IWONA MOŻEJKO 2016-07-15 02:17:12
  Gdy PiS, "dobiegł do koryta", napisałam: "Boże, weź nas pod swoją opiekę". ........ Mieszkanie+ to cd. niewolnictwa XXI w. WIELKIE OSZUKIWANIE WŁAŚCICIELA. ... Na cito! ... Powołać Komisję Nadzoru Spółdzielczego, powiadomić ponad 10 mln. grupę spółdzielców okradanych, nieinformowanych, zaszczuwanych przez "złych" prezesów i ich "wojsko", "załatwianych" przez przestępców w togach - O PATOLOGII W SPÓŁDZIELNIACH O BANKRUTUJĄCYCH SMRP. Rozliczyć złodziei. Banda „szkodników” – ekspertami u ministra. "Prowadzają się za rączki". Wykombinują cd. niewolnictwa XXI w. lokatorskie i może własnościowe spółdzielcze, by „doić” frajera – BEZLITOŚNIE? W KOŚCIELE – O DOBRE ŁOWY „BARANÓW” i "FRAJERÓW".
 • Lidka 2015-10-20 21:51:43
  Będę na Panią głosować
 • I. M. 2015-10-02 23:03:15
  Do celu z "Kukiz'15". Zobacz: Express Olsztyn "Najodważniejsza kandydatka do Sejmiku Województwa"
 • Iwona Możejko 2015-09-28 23:00:44
  Chcemy: Żeby sędzią mogła zostać tylko i wyłącznie osoba, która ukończyła 35 rok życia i co najmniej przez 5 lat wykonywała inny zawód prawniczy związany ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości. Aby wprowadzono instytucję tzw. sędziów pokoju, których wybieraliby obywatele w wyborach powszechnych, a którzy orzekaliby w sprawach o wykroczenia i drobnych sąsiedzkich sprawach cywilnych. Wprowadzenia „Kolegiów elektorskich” na poziomie Sądów Okręgowych, w skład których wchodziliby adwokaci, radcowie, prokuratorzy i ławnicy. Głównym zadaniem takich kolegiów miałoby być rekomendowanie kandydatów, do dalszej procedury wyboru i nominacji sędziów. Zlikwidowania korporacjonizmu sędziowskiego (sędziowie nie mogą kontrolować samych siebie). Sądami powinny kierować kolegia złożone z przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych uczestniczących w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, które powinny wobec obywateli ponosić wspólną odpowiedzialność za funkcjonowanie sądownictwa. Sądy pełnić powinny rolę służebną wobec stron. Chcemy wprowadzić instytucję Ławy przysięgłych i zwiększenia roli ławników w orzekaniu. Ławnicy byliby wybierani w wyborach powszechnych. Przysięgli byliby kompletowani (tak jak to miało miejsce w polskiej procedurze karnej od 1928 do 1938 roku) i rozpatrywaliby najpoważniejsze zbrodnie. Chcemy wprowadzić instytucję sędziego śledczego, który już na etapie karnego postępowania przygotowawczego zapewniałby RÓWNE PRAWA stronom. Nie chcemy i jesteśmy przeciwni: Ponownemu połączeniu funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Nie chcemy, żeby jakakolwiek partia polityczna miała wpływ na decyzje prokuratury. (Ryzyko upolitycznienia prokuratury i jej wykorzystywania do walki z przeciwnikami politycznymi jest zbyt duże w relacji do korzyści płynących z takiego połączenia). Wprowadzeniu Izby Wyższej Sądy Najwyższego, który miałby rozpatrywać tzw. „nadzwyczajne kasację”, wnoszone przez prezydenta, o o wniesieniu których decydowaliby oczywiście politycy. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości co do naszej wiarygodności, oto dowód na to, że nie zależy nam na niczym innym jak tylko na sprawiedliwości, w najprostszym i najbardziej pierwotnym jej rozumieniu: Zwołajmy Krajowy Kongres Wymiaru Sprawiedliwości na który zaprosimy adwokatów, radców, sędziów i prokuratorów. Taki krok pozwoli nam na dyskusję, która jest w tym wypadku jedynym sposobem na realne, logiczne, DOBRE zmiany przedstawione w naszym programie. Jesteśmy świadomi, że pośród prawników nasz program spotka się z bardzo różnym przyjęcie. Ale gotowi jesteśmy na rzeczową debatę. Wiemy, że reformy wymiaru sprawiedliwości sami prawnicy nie wprowadzą; ale wiemy też, że nie możemy jej wprowadzać wbrew nim. Oto nasza definicja sprawiedliwości.
 • Danuta Marciniak 2015-09-28 22:00:01
  Energiczna, prawa, szczera, rzetelna - ma plan i go realizuje aby było lepiej tym, którzy sobie nie dają rady. Świetna działaczka, o wielkiej klarowności myśli.
 • Iwona Możejko 2015-09-24 03:19:27
  Zobacz artykuł: Express Olsztyn 25 lat wolności w III RP po prostu obejrzyj.
 • Iwona Możejko 2015-09-24 03:10:00
  Wymiar sprawiedliwości musi być pod kontrolą obywateli. Mój znajomy Pan Bogusław Owoc, mówi o opcji zerowej. Od paru lat społecznie wspieram P. Bogusława w sądach z ramienia Stowarzyszenia Niepokonani 2012. Ten wrzód na polskiej "demokracji", niedługo pęknie!
 • Iwona Możejko 2015-09-24 02:17:08
  Żadne ugrupowanie polityczne nie jest zainteresowane likwidacją patologii w Spółdzielczości Mieszkaniowej, ponieważ każde ma tu swoje "KORYTO". Od 26 lat "koszą" - BEZKARNIE! W SM prawidłowo nie działają kontrole Rad Nadzorczych, Biegłych Rewidentów, Walnych Zgromadzeń, lustratorów. ( Prezes, kontroluje prezesa ). Znajomi pytają, dlaczego KWW KUKIZ'15, bo TYLKO Paweł Kukiz rozumie naszą tragedię. Zwracam się do wszystkich prawdziwych właścicieli Spółdzielni Mieszkaniowych, którzy swoje majątki oddali "złym" prezesom i w comiesięcznych opłatach eksploatacyjnych ich utrzymują dn. 25.10.15 r. GŁOSUJEMY NA KANDYDATÓW Z LIST P. P. Kukiza. Partiokratom - twórcom długu publicznego mówimy DOSYĆ!