REKLAMA


KOMENTOWANY KANDYDAT

Barbara Dolniak


KOMENTARZE

 • Jacek 2017-12-12 09:26:48
  Do obserwator: Trzeba się znać, gdy się komentuje i tylko tyle.
 • Jacek 2017-12-12 08:52:29
  Być posłem i jeszcze Marszałkiem Sejmu a otrzymać tak mało złych, złośliwych - często nie kompetentnych - ale to bez znaczenia - ocen, to jest nieźle.
 • Filipek 2016-11-30 21:26:31
  Taki współczesny Judasz!!!
 • puszatek 2016-11-03 17:07:24
  Niedawno w tvp.info pani Dolniak powiedziała, że jak zmieniła zawód, na "zawód posła"....mało z fotela nie spadłam - zawód posła, ona tak mysli i dlatego tak powiedziała. Jest żenująca, choć zachowuje się grzecznie i kulturalnie jako chyba jedyna w tej Nowośmiesznej.
 • Ewa 2016-10-26 20:28:37
  Frankowicze nie zapomną. Napluła Pani na nas i nasze ludzkie nieszczęście, na tych co powiesili się przez przekręt banków
 • McGyver 2016-10-26 13:54:05
  Czerwona kartka za sprzeciw wobec druku 729 Wie Pani o co chodzi
 • Obiektywna 2016-10-26 00:35:50
  Ogólnie to słabo.
 • Tomasz 2016-10-25 13:09:44
  Ponieważ głosowała przeciw ustawie "frankowej" druk 729
 • Henryk Hajduk 2016-10-25 10:38:10
  Za negacje do projektu o franku polskim
 • Kppacz 2016-09-04 11:02:41
  Do tusk: Wpłaciłabym dużo więcej by tylko zostać POSŁEM!!! Kasa jest najważniejsza!!! Co więcej ma jakąkolwiek wartość !??? Mam kasę i władzę ,z Schetru będziemy rządzić długo i mamy w (...) chołotę ona jest do roboty na NASA i do karania!!! A po mężu mam dobrą dożywotnią rentę i jestem wolna!!! Teraz wiem ze zyję!!!
 • obserwator 2016-03-21 13:57:41
  Pani poseł B. Dolniak, jako prawnik i były sędzia powinna pani wiedzieć, że najwyższą władzą ustawodawczą w Polsce jest Sejm, Senat. Natomiast wszystkie sądy w tym i TK są organami niższego rzędu, są wobec tego zobowiązane do stosowania prawa stanowionego czy się to podoba czy nie. Wszystkie głosy i opinie o TK są niedorzeczne i bezzasadne. Instytucja, która może zbadać czy TK wydał orzeczenie czy opinię, jest Sejm,który jest reprezentacją Narodu. TK jest elementem służebnym wobec stanowienia prawa, spójności stanowionej normy podkonstytucyjnej z normą konstytucyjną. Wszelkie uzurpacje TK do kontroli wykonywania przepisów prawa są bezzasadne. TK nie ma prawa oceniać uchwał Sejmu, min w sprawie wyboru sędziów do trybunału.
 • o 2016-03-14 09:02:10
  Pani poseł B. Dolniak, należy również wiedzieć, że sędziowie trybunału podlegają nie tylko Konstytucji ale i ustawom. O tymówi art. 178 ust.1 Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Przy ostatnim orzekaniu złamali i ten artykuł.Ust.3 art. 178 stanowi: Sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Pan prezes trybunału nie zastosował się do tego wymogu występując w mediach jako recenzent i jako tzw. publicysta, a zatem i ten wymóg został złamany.Nadmienić należy również, że komisja wenecka wydała opinię wyłącznie polityczną a nie merytoryczną przy jednym głosie sprzeciwu tj. przedstawiciela Węgier. Wydana opinia jest stronnicza i tendencyjna, a tak nie powinno być. Wielu prawników powołuje się na maksymę "dura lex ex lex" czyli twarde prawo ale prawo, ale w wielu przypadkach się do tego nie stosują, traktują prawo wybiórczo, co jest wielką szkodą dla prawa stanowionego i dla Narodu jako władzy zwierzchniej.
 • obserwator 2016-03-11 10:11:10
  Pani poseł B. Dolniak, powinna pani przyjąć do wiadomości, że w Polsce najwyższą włdzą ustawodawczą jest sejm, senat. Zatem wszystkie sądy w tym i trybunał konstytucyjny są zobowiązane do stosowania prawa stanowionego przez parlament, ponieważ nie mają uprawnień do stanowienia prawa, i z tego też względu są organem niższego rzędu. Wszelkie odstępstwa od prawa stanowionego jest jego łamaniem. Nadmienić należy, że ustawa zasadnicza w obecnym kształcie nie odpowiada potrzebom współczesnego życia narodu, jest bardzo mało precyzyjna powodująca zbyt wiele dowolnych interpretacji min. przez Trybunał Konstytucyjny co powoduje bardzo wiele kontrowrsji i nieporozumień. W trybie pilnym Konstytucja RP powinna być zmieniona i opracowana przez specjalistów nawyższej klasy, wykluczając z jej grona czynnych i byłych sędziów. Nadmienić należy, że Trybunał Konstytucyjny podczas swojego ostatniego posiedzenia złamał prawo odnosząc się do ustawy zasadniczej a min. art. 4, art 7, art 10, art 95, art 194, art 197, zatem wydane tzw. orzeczenie jest sprzeczne z zasadami postępowania zgodnie z prawem i w granicach prawa, i nie jest zgodne z wolą Narodu wykazaną podczas ostatnich wyborów prezydenckich jak i parlamentarnych. Przypominam, że władza zwierzchnia należy do Narodu art 4 Konstytucji, dlatego też takie organy jak sądy, trybunały muszą wykonywać wolę Narodu, czy się to im podoba czy nie.
 • Zniesmaczony 2016-03-08 17:24:45
  Pani Poseł to niech się zajmie swoim elektoratem, który ją wybrał, bo bierze kasę za organizacje biura, jest reprezentantem wyborców, a zaczyna być jak Yetti - wszyscy wiedzą, że istnieje ale nikt Jej nie widział. Wybrali Ją ludzie w rejonie, którym nie żyje się łatwo, nieraz są bez pracy, brak im na życie, a Pani Poseł znikła na salonach z dochodem prawie 15.000 i tyle ją wyborcy widzieli
 • obserwator 2016-03-08 14:24:37
  Pani poseł B. Dolniak jako prawnik powinna pani wiedzieć, że najwyższą władzą ustawodaczą w Polsce jest sejm, senat i prezydent. natomiast wszystkie sądy w tym i trybunał konstytucyjny są instytucjami niższego rzędu. zatem są zobowiązane do prawa stanowionego przez ustawodawcę. trybunał Konstytucyjny jest organem opiniodawczym o zgodności tworzonych ustaw z ustawą zasadniczą czyli konstytucją. Nie ma prawa orzekać w sprawach uchwał sejmu. Zatem wszystkie wywody, opinie na temat trybunału konstytucyjnego są w sprawie jego organizacji pracy niedorzeczne i bezsensowne. Nadmienić należy również, że w niemczech prawo krajowe jest pierwsze przed prawem unijnym i tak powinno być w Polsce. Wynoszenie spraw Polski na arenę międzynarodową b. źle służy naszej ojczyźnie. Orzekanie przez sędziów trybunału nie powinno być oparte na dowolnej interpretacji prawa tworząc tzw. "radosną twórczość orzeczniczą". Z tego powodu ustawa zasadnicza powinna być w trybie pilnym zmieniona i dostsowana do wymogów życia współczesnego, w taki sposób aby nie można było dowolnie interpretować prawa.