REKLAMA


KOMENTOWANY KANDYDAT

Katarzyna Otto


KOMENTARZE

  • Michał 2015-09-25 00:32:30
    Kasia - dzielna woJOWniczka, zaangażowana społecznie. Cieszę się, że osoby młode, nieuwikłane w układy polityczne kandydują do Sejmu.