REKLAMA


KOMENTOWANY KANDYDAT

Krzysztof Urban


KOMENTARZE

 • Maciejcz11 2015-10-05 08:36:02
  prawy człowiek, uczciwy i rzetelny.
 • 2015-10-01 10:54:38
  Zebrać o glosy
 • 2015-09-18 11:35:27
  ale konkretnie, coś pan zrobił? i co pan chce zrobić, poza dorwaniem sie do koryta
 • frymark 2015-09-16 15:04:27
  I to wszystko szkoda że tak mało!!!
 • Krzysztof Urban 2015-09-12 18:06:19
  Krzysztof Urban – lat 36, zamieszkały w Gniewie – animator społeczeństwa obywatelskiego, wykształcenie wyższe - historyk. Najważniejsza dla mnie jest aktywność, zarówno społeczna, intelektualna jak i fizyczna. Jestem animatorem, menadżerem kultury i lubię sprawiać by się działo, a nawet więcej, żeby innym się chciało chcieć jak czasem mi się nie chce. Nie lubię bierności i uważam, że każdy ma moc sprawczą by zmieniać świat, by się żyło lepiej. Wystarczy się zaangażować. Od zawsze ceniłem sobie oddolne inicjatywy, a taką jest Ruch Kukiza. Działając w organizacjach pozarządowych nauczyłem się dostrzegać problemy i szukać rozwiązań. Coraz częściej rozwiązania dostrzeganych problemów wymagają zamian prawnych. Dlatego na poziomie samorządowym udzielam się w radach organizacji pozarządowych, które opiniują i współtworzą lokalne rozwiązania prawne. Czynnie też włączam się w konsultacje zmian prawa na poziomie ogólnokrajowym, a czasem i europejskim. Wiem iż do wdrożenia wielu rozwiązań potrzebne jest bezpośrednie zaangażowanie w politykę.