REKLAMA


KOMENTOWANY KANDYDAT

Krzysztof Olędzki


KOMENTARZE

 • Agnieszka Kutyłowska 2015-10-18 04:56:18
  Panie Krzysztofie, witam w tych niespodziewanych okolicznościach :) Liczę na 40% KORWINa i trzymam za Pana kciuki ! :) Córka pozdrawia Chrumka ! :)
 • krzysztof@oledzki.pl 2015-10-17 22:29:49
  Tamtych 21 postulatów nie udało im się w większości spełnić. Na szczęście! Wierzę, że te spełnimy, wierzę że moje 21 postulatów zostanie przyjętych przez szerokie środowisko antysystemowe i stanie się fundamentem zjednoczonych antysystemowców. Od Kukiza, przez Stonogę, Partię Libertariańską, KNP, RN, i szereg innych środowisk, aż po Partia KORWiN 21 POSTULATÓW OLĘDZKIEGO 1. SĄD NAD SĘDZIAMI I URZĘDNIKAMI 2. FEDERALIZM I MIASTA STATUTOWE 3. PRYWATNE USTAWY, MIASTA, SĄDY,... LIKWIDACJA CEŁ I DOCHODOWEGO 4. LIKWIDACJA SEJMU, SENATU I RZĄDU 5. PŁYNNA DEMOKRACJA 6. WPROWADZENIE LOKALNYCH KSIĘSTW 7. WYJŚCIE Z UNII EUROPEJSKIEJ 8. OTWARCIE GRANIC I POGŁÓWNY DLA GOŚCI 9. BROŃ ATOMOWA DLA WOJSKA NA BALONACH STRATOSFERYCZNYCH 10. DOSTĘP DO BRONI 11. INFOANARCHIZM 12. DOSTĘP DO LEKÓW I NARKOTYKÓW 13. LEGALNY HAZARD 14. PRAWO DO BUDOWY DOMU NA KAŻDEJ DZIAŁCE 15. 200 TYŚ NOWYCH MAŁYCH SZKÓŁ ZAMIAST STARYCH MOLOCHÓW 16. REJESTRACJA NOWEJ SZKOŁY W 15 MIN. W JEDNYM OKIENKU 17. SPRAWDZIAN OCENY KOŃCOWOROCZNEJ NA ŻYCZENIE 18. RÓWNE UPRAWNIENIA SZKÓŁ 19. RÓWNE PRAWA DLA UCZNIÓW 20. LIKWIDACJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I DOBROWOLNE PRACE DOMOWE 21. PRYWATNY TRANSPORT PRÓŻNIOWY KRZYSZTOF OLĘDZKI POSEŁ ZIEMI WARSZAWSKIEJ
 • krzysztof@oledzki.pl 2015-10-14 14:20:01
  Do Tomasz Werner: 1. Jak określiłby Pan swoje poglądy polityczne? Konserwatywny liberalizm, paleolibertarianizm, minarchizm, anarchokapitalizm? paleolibertarianizm 2. Jakie jest Pana stanowisko w kwestii aborcji? Jestem przeciw, ale prawo powinno być w każdej strefie automomicznej pisane niezależnie. 3. Jakie jest Pana stanowisko w kwestii eutanazji? j.w. Jestem przeciwny uporczywej terapii. 4. Czy jest Pan zwolennikiem całkowitej depenalizacji tzw. twardych narkotyków? Tak, i broni palnej w tym karabinów maszynowych i leków. 5. Czy dopuszcza Pan jakąkolwiek sytuację, w której mogłaby zostać wprowadzona państwowa cenzura? Obecnie tak, ale dążymy do likwidacji państwa. 6. Jakie jest Pana stanowisko w kwestii tzw. własności intelektualnej? Nie wiem co to takiego ta "własność intelektualna". 100 % Infoanarchizm! 7. Jak odnosi się Pan do stwierdzenia "dzieci są własnością rodziców"? Warto szanować władzę rodzicielską, ma ona jednak inny charakter niż władza nad przedmiotem. W republice poszanowanie autonomii rodziny i władzy rodzicielskiej jest niemożliwe, dlatego darzymy do restauracji monarchii. 8. Czy zgadza się Pan z opiniami wyrażanymi przez niektórych kandydatów partii KORWiN, że uzasadnione byłoby wprowadzenie państwowego zakazu budowania meczetów? Częściowo, uważam, że powinniśmy wprowadzić federalizm i regiony autonomiczne powinny to okreslać. Dopuszczam nawet powstanie strefy szariatu na polach Wilanowskich koło mojego domu. dziękuję
 • Tomasz Werner 2015-10-14 01:47:58
  Poniżej kilka pytań od potencjalnego wyborcy. Będzie mi bardzo miło, jeśli znajdzie Pan czas i udzieli na nie odpowiedzi. 1. Jak określiłby Pan swoje poglądy polityczne? Konserwatywny liberalizm, paleolibertarianizm, minarchizm, anarchokapitalizm? 2. Jakie jest Pana stanowisko w kwestii aborcji? 3. Jakie jest Pana stanowisko w kwestii eutanazji? 4. Czy jest Pan zwolennikiem całkowitej depenalizacji tzw. twardych narkotyków? 5. Czy dopuszcza Pan jakąkolwiek sytuację, w której mogłaby zostać wprowadzona państwowa cenzura? 6. Jakie jest Pana stanowisko w kwestii tzw. własności intelektualnej? 7. Jak odnosi się Pan do stwierdzenia "dzieci są własnością rodziców"? 8. Czy zgadza się Pan z opiniami wyrażanymi przez niektórych kandydatów partii KORWiN, że uzasadnione byłoby wprowadzenie państwowego zakazu budowania meczetów?
 • Krzysztof Olędzki 2015-10-13 10:05:06
  Do Magdalena: Dziękuję Madziu, Ty jestes wspaniałą matką i wzorem dla tysięcy uczniów, którzy edukują się domowo. Bo wiele lat uczyłaś się w domu w czasach gdy jeszcze nie było to modne.
 • Magdalena 2015-10-13 09:54:33
  Szczerze polecam zagłosowanie na Pana Krzysztofa Olędzkiego. To twardo stąpający po ziemi człowiek. Przedsiębiorca znający realia funkcjonowania systemu państwa (szczególnie systemu edukacji). Jest także dobrym ciepłym człowiekiem i tatą na medal. Nadal udziela porad uczniom i rodzicom z zakresu ich praw i wspólnie z nimi próbuje znaleźć rozwiązanie problemów na edukacyjnych ścieżkach. Kandydat godny polecenia.