REKLAMA


KOMENTOWANY KANDYDAT

Katarzyna Wieliczko


KOMENTARZE

  • Katarzyna Wieliczko 2015-09-24 14:47:03
    W sejmie będzie pracować nad uproszczeniem i uszczelnieniem systemu podatkowego. Będzie wspierać przedsiębiorczość młodych ludzi tworząc ułatwienia w zakładaniu i rozwoju małych przedsiębiorstw, podnosząc kwotę wolną od podatku. Jest przeciwko tworzeniu stref ekonomicznych w dużych ośrodkach miejskich. Zdecydowała się na wstąpienie do RAZEM, ze względu na wartości i ideały ludzi którzy tworzą tą partią. Ideały solidarności i równości w imię wspólnego dobra, bez stygmatyzowania ludzi i wszechobecnego hejtu. Jest zdania, że silni powinni wspierać słabszych we wszystkich dziedzinach życia.