REKLAMA


KOMENTOWANY KANDYDAT

Przemysław Sytek


KOMENTARZE

  • J. Karcz 2015-10-20 21:02:08
    Przemysław Sytek jest kandydatem wszechstronnie wykształconym, czego powyższy wpis tego nie oddaje. Posiada doświadczenie w pracy parlamentarnej, społecznej i charytatywnej. Jest prezesem zasłużonego dla kraju Towarzystwa Gimnastycznego Sokół oraz członkiem kilku innych towarzystw działających dla dobra kraju i regionu. Jest wielkim patriotą i społecznikiem, potrafiącym rozwiązywać problemy swoich wyborców. Cieszy się dużym zaufaniem w kręgach znajomych oraz wśród swoich wyborców.Jest wielkim zwolennikiem radykalnych zmian prowadzących kraj do sukcesów gospodarczych oraz poszanowania na arenie międzynarodowej.Potrafi walczyć dla społeczeństwa , jest wrażliwy na krzywdy ludzkie. Będzie dobrym posłem któremu nie są obce wartości BÓG- HONOR- OJCZYZNA.
  • alek k. 2015-09-28 16:12:27
    Co to za anty działanie, czemu to służy - wg PKW facet ma 2 poz. na liście KORWiN-a w Okręgu Nr 36 a piszecie że' jest na 23 miejscu?