REKLAMA

1,2 tys. miejsc pracy dzięki wsparciu dla firm ekonomii społecznej

  • Autor: bad
  • 29 grudnia 2016 13:44
1,2 tys. miejsc pracy dzięki wsparciu dla firm ekonomii społecznej Podpisanie umowy o udzielenie pożyczek podmiotom ekonomii społecznej. (Fot. MRPiPS)

• Od nowego roku wybrani przez Bank Gospodarstwa Krajowego pośrednicy finansowi będą w całej Polsce udzielać pożyczek podmiotom ekonomii społecznej.
• Wsparcie ponad 2 tys. podmiotów ekonomii społecznej, utworzenie 1,2 tys. nowych miejsc pracy - takie są cele Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, stworzonego przez MRPiPS.
• Zostanie na to przeznaczonych prawie 160 mln zł.

W ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej będzie udzielane zwrotne wsparcie finansowe dla sektora ekonomii społecznej. Pożyczki i reporęczenia będą stanowić uzupełnienie dotacji na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, udzielanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, a zaplanowanych na poziomie ministerstwa rodziny.

W czwartek (29 grudnia) Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowy, na mocy których dwaj pośrednicy finansowi: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego i Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych będą w całej Polsce udzielać pożyczek pomiotom ekonomii społecznej.

Czytaj też: Szydło powołała nowy zarząd BGK

- Dziesięć lat temu weszła w życie ustawa o spółdzielniach socjalnych, która rozpoczęła działalność ekonomii społecznej w Polsce – przypomniał podczas uroczystego podpisania umów sekretarz stanu Krzysztof Michałkiewicz. – To bardzo skuteczne i efektywne narzędzia polityki społecznej. Oferują nie tylko wsparcie, ale pozwalają na usamodzielnienie i dają szansę na aktywność zawodową.

Na realizację projektu przeznaczono łącznie blisko 160 mln zł, a zawarte umowy dotyczą pierwszej transzy tych środków, czyli 35 mln zł. Umożliwią one co najmniej 2030 podmiotom ekonomii społecznej (PES), np. spółdzielniom socjalnym i organizacjom pozarządowym, zaciągnięcie pożyczek na finansowanie ich potrzeb rozwojowych i inwestycyjnych, a także na zapewnienie bieżącej płynności. PES, ze względu na istotę swojej działalności, czyli wyższość celu społecznego nad ekonomicznym, mają ograniczone możliwości na uzyskanie finansowania komercyjnego.

W nowej odsłonie funduszu pożyczkowego wprowadzono wymóg wykazania korzyści społecznych, płynących z planowanego przez pożyczkobiorcę przedsięwzięcia. Katalog potencjalnych korzyści społecznych został stworzony we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i obejmuje m.in. zatrudnienie dodatkowo co najmniej jednej osoby, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podjęcie nowej lub rozwijanie, rozszerzenie świadczonej dotąd usługi społecznej w interesie ogólnym, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników czy też zaangażowanie lokalnych dostawców, podwykonawców.

Projekt jest kontynuacją oferty dostępnej w pilotażu finansowania ekonomii społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki. W nowym rozdaniu oferta jest jeszcze bardziej atrakcyjna – kwoty pożyczek są pięciokrotnie wyższe (nawet do 500 tys. zł), a skorzystać z nich będą mogły także nowo powstałe przedsiębiorstwa, których okres działalności jest krótszy niż rok.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, tj. w części za którą odpowiada Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA