REKLAMA

Apel ws. gmin górniczych do premier Szydło

  • www.portalsamorzadowy.pl
  • Autor: PortalSamorządowy.pl
  • 14 stycznia 2016 19:05
Apel ws. gmin górniczych do premier Szydło Gminy górnicze miały znaczący udział w pomocy polskim kopalniom. (fot.www.stat.gov.pl)

• Związek Gmin Wiejskich RP uważa, że trudna sytuacja budżetów gmin górniczych jest efektem niejasnych i zawiłych przepisów prawnych.
• Gminy górnicze nie mają szans na odzyskanie zapłaconego przez siebie "janosikowego".
• Same natomiast muszą oddać spółkom wydobywczym kilkaset mln zł podatku od budowli podziemnych w wyrobiskach górniczych.

Związek Gmin Wiejskich RP zwrócił się do premier Beaty Szydło o niezwłoczne wszczęcie przez Ministra Finansów prac legislacyjnych oraz naprawczych w zakresie pomocy samorządom, na terenie których prowadzona jest działalność wydobywcza. W opublikowanym przez ZGW RP piśmie można przeczytać, że popiera on działania zmierzające do zahamowania procesów pogarszających stan budżetów gmin górniczych.

Jak tłumaczą sygnatariusze pisma takie stanowisko i wniosek ma dla ZGWRP duże znaczenie, gdyż zarówno wśród członków Stowarzyszenia, jak i gmin górniczych w Polsce znajduje się wiele gmin wiejskich i miejsko – wiejskich. Ich zdaniem trudna sytuacja budżetów gmin górniczych jest efektem niejasnych i zawiłych przepisów prawnych, szczególnie podatkowych, powodujących liczne i nie zawsze spójne orzecznictwo sądowe.

- To właśnie w wyniku orzeczeń sądów nastąpiły różnice w definicji budowli do celów podatkowych, a w konsekwencji obowiązek zwrotu z odsetkami wcześniej pobranych (także na podstawie interpretacji prawa) zobowiązań podatkowych – czytamy w piśmie. Mówiąc wprost: najpierw górnicze wyrobiska zostały zaklasyfikowane jako budowle i z tego tytułu gminy pobierały od spółek wydobywczych podatek od nieruchomości, po czym okazało się, że jednak nie miały do tego prawa. Tyle, że w międzyczasie dzięki właśnie tym - niesłusznie, jak się potem okazało - pobieranym opłatom, dochody gmin górniczych znacznie się zwiększyły, a tospowodowało, że musiały one płacić tzw. janosikowe, naliczane w oparciu o pobieramy od kopalń podatek od nieruchomości.

- Dziś okazuje się, że wymierzony podatek należy oddać z odsetkami, ale podatku „janosikowego” teraz odzyskać od państwa nie sposób. W chwili obecnej gminy górnicze stoją w obliczu obowiązku zwrotu jednostkom wydobywczym ponad 300 mln zł podatku od budowli podziemnych naliczonego w latach 2003 – 2007 i ponad 280 mln zł odsetek od należności za lata 2008 – 2014. Należy przypomnieć, że gminy górnicze miały znaczący udział w pomocy polskim kopalniom, stojącym niejednokrotnie na granicy upadłości. W roku 2004 umorzono zaległe płatności w wysokości 357 mln zł i podatki na kwotę 223 mln zł.

W związku z opisaną sytuacją ZGWRP wraz z gminami górniczymi wnosi o:

- wyłączenie kwot podatku od nieruchomości, które gminy muszą zwrócić kopalniom ze stosowania art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych;

- pilne przywrócenie toku prac legislacyjnych dotyczących definicji budowli;

- wypracowanie mechanizmu pomocowego dla gmin górniczych, który umożliwiłby spłacenie gminom należności wobec przedsiębiorstw górniczych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA