REKLAMA

Będą zmiany w tworzeniu wykazu OPP - rząd przyjął projekt nowelizacji

  • Autor: PAP/JS
  • 20 grudnia 2016 17:28
Będą zmiany w tworzeniu wykazu OPP - rząd przyjął projekt nowelizacji Projekt przewiduje m.in. bardziej racjonalne zasady tworzenia przez MRPiPS wykazu OPP uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku (fot. kitieas4/cc/flickr.com)

Organizacje pożytku publicznego, które nie złożyły w terminie sprawozdania, ale wykażą, że stało się tak nie z ich winy, będą mogły zostać umieszczone w wykazie podmiotów uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku - przewiduje projekt, który przyjął rząd.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedłożony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który m.in. łagodzi obowiązujące zasady uwzględniania organizacji pożytku publicznego (OPP) w wykazie podmiotów uprawnionych do otrzymywania 1 proc. podatku, doprecyzowuje również zasady składania sprawozdań; dotyczy także Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Projekt przewiduje m.in. bardziej racjonalne zasady tworzenia przez MRPiPS wykazu OPP uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku. Obecnie warunkiem uwzględnienia organizacji w wykazie jest terminowe złożenie sprawozdania merytorycznego z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego z roku, za który składane jest zeznanie podatkowe. Zgodnie z projektowaną ustawą minister będzie mógł uwzględnić w wykazie organizację, która wykaże, że choć nie zamieściła w ustawowym terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności, to nastąpiło to bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych.

Czytaj też: Rząd przyjął uchwałę ws. programu "Za życiem"

Wprowadzono również regulacje rozwiązujące problemy związane z tworzeniem wykazu w odniesieniu do OPP, które zmieniły rok obrotowy na inny niż kalendarzowy.

Zaproponowano też rozszerzenie katalogu źródeł przychodów Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Fundusz ten utworzono na mocy zeszłorocznej noweli ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach. Jego celem jest wzmocnienie potencjału organizacji pożytku publicznego przez wyrównywanie ich szans, a jego przychodami są środki finansowe pochodzące z 1 proc. - przekazane organizacji, która utraciła status OPP, nie zdążywszy ich wykorzystać; wydane niezgodnie z przepisami (czyli nie na działalność pożytku publicznego); przekazane na rzecz OPP, która nie została uwzględniona w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymywania 1 proc. w danym roku.

Projekt zakłada też usprawnienie procedury wymiany informacji między MRPiPS, nadzorującym obecnie Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, a sądami rejestrowymi. Sąd ma informować ministra, po uprawomocnieniu się postanowienia dotyczącego utraty statusu organizacji pożytku publicznego, o dacie doręczenia, a następnie o dacie uprawomocnienia się tego postanowienia.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 7 dni od ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA