REKLAMA

Fundusze unijne. Prezes NIK: Polska na plusie, ale realizacja programów kuleje

  • Autor: MIW
  • 19 lipca 2017 15:59
Fundusze unijne. Prezes NIK: Polska na plusie, ale realizacja programów kuleje W ubiegłym roku Polska pozyskała z budżetu Unii Europejskiej 10 mln euro. (fot. pixabay.com)

W ubiegłym roku Polska pozyskała z budżetu Unii Europejskiej 10 mld euro. Sama do unijnego budżetu wpłaciła składkę członkowską w wysokości 4,5 mld euro, a zatem saldo polskich rozliczeń ze Wspólnotą było dodatnie i wyniosło 5,5 mld euro. Takie dane przedstawił Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli, który 19 lipca przedstawił wyniki kontroli wykonania budżetu w roku 2016.

Większość z przekazanych w ubiegłym roku do Polski środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zostało przeznaczone na poprawę infrastruktury transportowej, inwestycje w kapitał ludzki, badania i rozwój, innowacje i przedsiębiorczość oraz ochronę środowiska.

W sumie, jak podał prezes NIK, Polska od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej do 31 grudnia 2016 r. otrzymała z budżetu Unii Europejskiej fundusze w wysokości 132,6 mld euro. W tym samym okresie do budżetu Wspólnoty nasz kraj przekazał z tytułu składek członkowskich 43,8 mld euro.

Dokonano też zwrotów na kwotę 152,4 mln euro. W sumie, saldo rozliczeń finansowych pomiędzy Polską a Unią Europejską na koniec 2016 r. było dodatnie i wyniosło 88,6 mld euro.

Źródło : NIK

W kończącej się Perspektywie Finansowej 2007-2013 kwota unijnego dofinansowania (do końca 2016 r.) wyniosła niemal 278 mld zł. Stanowiło to 103,4 procenta przyznanych Polsce środków. KE do końca 2016 r. zrefundowała 85,8 procenta tych środków (dodając do tego 6,2 mld euro zaliczki przekazanej przez KE poziom refundacji rośnie do 95 procent przyznanych środków).

Odnosząc się do Perspektywy Finansowej 2014-2020 prezes NIK stwierdził, że kwota wydatków kwalifikowalnych wykazana Komisji Europejskiej do końca 2016 r. wyniosła 15,7 mld zł, co stanowiło 5,1 procenta środków będących w dyspozycji na lata 2014-2020. Tak niski procent wykorzystania wynikał z opóźnień w realizacji programów.

Jak zauważa Izba, w ubiegłym roku kontynuowano prace dotyczące przygotowania samooceny spełnienia warunków umożliwiających efektywną realizację programów operacyjnych, a według stanu na 27 marca 2017 r. wciąż nie spełniono trzech z 29 warunków wstępnych realizacji Umowy Partnerstwa.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA