REKLAMA

Grzegorz Tobiszowski jedzie rozmawiać z górniczymi związkami

  • Autor: PAP/wnp.pl
  • 01 lutego 2016 07:35
Grzegorz Tobiszowski jedzie rozmawiać z górniczymi związkami Według zarządu KW najbliższe dwa-trzy lata będą bardzo trudne dla górnictwa węglowego. (fot. Andrzej Wawok, PTWP)

• Wypowiedzenie przez zarząd KW porozumienia z 17 lipca 2015 roku, które było pokłosiem porozumienia z 17 stycznia ubiegłego roku, wprowadziło dużą nerwowość.
• Kompanijna Solidarność zażądała od pracodawcy, by natychmiast wycofał się z decyzji o wypowiedzeniu porozumienia.

W poniedziałek 1 lutego odbędą się negocjacje w Kompanii Węglowej z udziałem wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego, a także obrady Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, który ma się zająć sytuacją w KW oraz przyszłością kopalni Makoszowy.

Wypowiedzenie przez zarząd KW porozumienia z 17 lipca 2015 roku, które było pokłosiem porozumienia z 17 stycznia ubiegłego roku - wprowadziło dużą nerwowość. W poniedziałek 1 lutego na temat sytuacji w Kompanii Węglowej będzie obradował górniczy Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. Zajmie się też położeniem kopalni Makoszowy, która do dziś nie ma inwestora i której załoga obawia się, że Makoszowy zostaną poddane likwidacji.

Zarząd Kompanii Węglowej w wystosowanym oświadczeniu zaznaczył, że Kompania kontynuuje intensywne prace nad utworzeniem Polskiej Grupy Górniczej, w skład której wejdzie jedenaście kopalń.

Przeczytaj o nowej ustawie ekonomicznej. Będzie innowacyjna gospodarka w Polsce?

Według zarządu KW najbliższe dwa-trzy lata będą bardzo trudne dla górnictwa węglowego - spodziewana jest bowiem nadprodukcja surowca, silna konkurencja i w efekcie możliwy jest dalszy spadek cen węgla. Spółka nie może wobec takich zagrożeń przejść obojętnie.

Polska Grupa Górnicza, która ma powstać na przełomie kwietnia i maja 2016 roku, musi być przygotowana na stawianie czoła trudnym wyzwaniom. Aby pozyskać inwestorów, którzy dokapitalizują spółkę konieczna jest dalsza poprawa wyników finansowych, redukcja kosztów, niezbędne są też oszczędności w kosztach pracy.

W oświadczeniu zarząd Kompanii przypomniał, że 17 lipca 2015 roku podpisano porozumienie, które gwarantowało, że w Polskiej Grupie Górniczej (Nowej Kompanii Węglowej) do czasu zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy, jednak nie dłużej niż przez rok, będą stosowane postanowienia dotychczasowych porozumień zbiorowych. Termin powstania Polskiej Grupy Górniczej znacznie odbiega od pierwotnych zamierzeń, a w ciągu ostatnich sześciu miesięcy dalszemu pogorszeniu uległa sytuacja w otoczeniu rynkowym spółki.

Przeczytaj więcej na wnp.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA