REKLAMA

Jeśli Polska zechce reform administracji, finansów i wymiaru sprawiedliwości - otrzyma pomoc. Jak Grecja i Cypr

  • Autor: Włodzimierz Kaleta
  • 14 stycznia 2016 14:43
Jeśli Polska zechce reform administracji, finansów i wymiaru sprawiedliwości - otrzyma pomoc. Jak Grecja i Cypr Demonstracja w Berlinie w geście solidarności z Grekami ( Flickr/Uwe Hiksch/CC BY-NC-SA 2.0)

• Komisja ds. Unii Europejskiej poparła stanowisko rządu w sprawie unijnego wsparcia reform strukturalnych.
• Komisja Europejska proponuje, by mechanizm wsparcia reform zastosowany w Grecji, rozszerzyć na pozostałe kraje członkowskie.
• Wsparcie, które nic nie kosztuje, pozwala lepiej wykorzystać unijne pieniądze.

- Rząd Polski podziela opinię o konieczności wsparcia reform instytucjonalnych i strukturalnych w państwach UE, jak również rekomendacje Rady Europy co do ich wdrożenia – mówił Paweł Chorąży, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju podczas posiedzenia Komisji ds. UE. - Projekt odnoszący się do wsparcia reform bazuje na doświadczeniach udzielanych rządowi greckiemu i cypryjskiemu.

Wiceminister podkreślał, że Komisja Europejska proponuje, by mechanizm wsparcia reform zastosowany w Grecji, rozszerzyć na pozostałe kraje członkowskie. Byłoby to dodatkowe wsparcie w dostosowaniu programów gospodarczych państw członkowskich, które chciałyby wprowadzić reformy, korzystając z unijnych doświadczeń.

- Omawiany dokument mówi o wspierania reform strukturalnych w latach 2017-2020. W założeniach tego programu mowa jest o pomocy technicznej, o którą może wystąpić każde państwo członkowskie UE. Pomoc będzie udzielana w zakresie przygotowania i wprowadzana reform wspierających skuteczne wykorzystanie funduszów unijnych – podkreślał poseł sprawozdawca Wojciech Bakun /Kukiz15/.

Poseł przypomniał, że programem będzie mógł być objęty szeroki zakres reform związanych z finansami, administracją, wymiarem sprawiedliwości, pomocą społeczną. Wsparcie będzie można wykorzystać na organizację seminariów, konferencji, warsztatów, studiów, badań i analiz.

Oceniając program pod kątem skutków społecznych Bakun zauważył, że wsparcie dla reform może w przyszłości prowadzić do zwiększenia poziomu inwestycji oraz pozytywnych zmian na rynku pracy. Może również przyczynić się do pobudzenia wzrostu gospodarczego.

Co ważne propozycja nie generuje nowych zobowiązań dla krajów UE. Odbywa się w ramach tzw. pomocy technicznej podejmowanej z inicjatywy KE, na którą środki zostały przewidziane w ramach polityki spójności. Dlatego w ocenie skutków finansowych przyjęcie proponowanej regulacji nie będzie dodatkowym obciążeniem.

- W latach 2017-2020 wydatki nie mogą przekroczyć kwoty 142 mln 800 tys. euro i wraz z środkami na administrację wyniosą ok. 150 mln euro – mówił Bakun. - Przyjmując 3,5 proc. wkład Polski do budżetu UE można stwierdzić, że w okresie czterech lat realizacji programu skutek finansowy dla naszego kraju nie przekroczy 5,3 mln euro, zaznaczając, że są to koszty, które i tak poniesiemy.

Komisja uznała za właściwe stanowisko rządu popierające udzielenie wsparcia dla reform strukturalnych w państwach UE.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (2 komentarzy)

  • polityk prawicowy 2016-01-14 15:40:12
    Serdecznie dziękujemy z pewnością skorzystamy!Administracja, Nowelizacja Ustawy Samorządowej w zupełnie innym kształcie. Starostów wybierających się sami ! Starostów wybierać powinien Rząd RP jak Wojewodów (zdecydowanie koniec wojny pomiędzy samorządami), afera gruntowa masowych zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas w obrębach gmin na budowlane z rażącym naruszeniem norm etyki i przepisów prawa-działanie na szkodę Samorządów Miejski i ich obywateli(państwo w państwie) itd. ( Przepraszam! Poprzedni tekst napisany w biegu z tel.)
  • polityk prawicowy 2016-01-14 15:27:22
    Serdecznie dziękujemy z pewnością skorzystamy!Administracja, Nowelizacja Ustawy Samorządowej w zupełnie innym kształcie. Starostów wybierających się sami ! Starostów wybierać powinien Rząd RP jak wojewodów, wojny pomiędzy samorządami. afera gruntowa masowych zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas w obrębach gmin na budowlane)itd.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA