REKLAMA

Ministerstwo Gospodarki Morskiej zapowiada inicjatywy do 2030 roku

  • Autor: GP
  • 27 lutego 2017 11:27
Ministerstwo Gospodarki Morskiej zapowiada inicjatywy do 2030 roku W ramach rozwoju transportu rzecznego, do 2030 roku Ministerstwo Gospodarki Morskiej chce rewizji sieci TEN-T. (fot. pixabay.com)

• Delegacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej uczestniczyła w rozmowach ONZ w Genewie. Była to 70. sesja UNECE (Europejskiej Komisji Gospodarczej).
• Polskę reprezentowała dyrektor w ministerstwie Monika Niemiec-Butryn, która podkreślała strategię Polski dotyczącą rozwoju transportu morskiego do 2030 roku.
• W planach resortu jest wpisanie polskich korytarzy rzecznych do inicjatywy TEN-T (Transeuropejska Sieci Transportowa).

Monika Niemiec-Butryn, dyrektor departamentu żeglugi śródlądowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej była w Genewie w drugiej połowie lutego 2017 roku. Uczestniczyła w 70. sesji UNECE (Europejskiej Komisji Gospodarczej, ang. United Nations Economic Commission for Europe). Część trwających obrad poświęcono rozwoju śródlądowego transportu wodnego w Europie i krajach ONZ.

Niemiec-Butryn zaprezentowała zebranym w Genewie informacje na temat przystąpienia Polski do Europejskiego porozumienia. Mówiła również o głównych śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN) oraz o planach rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce w perspektywie do 2030 roku.

To dość daleka perspektywa, ale pojawiły się w niej interesujące szczegóły. Plan odbudowy żeglugi w naszym kraju zakłada przywrócenie żeglowności Odry, Wisły oraz połączeń rzecznych takich jak m.in. kanał Dunaj-Odra-Łaba (DOL).

Posiedzenie UNECE Genewa, źródło: mgm.gov.pl

Niemiec-Butryn zwróciła uwagę, że dla Polski ważna jest współpraca zarówno z krajami sąsiadującymi, jak i korzystanie z bogatych doświadczeń w rozwoju żeglugi śródlądowej pozostałych państw ONZ.

- Polska chce aktywnie uczestniczyć w inicjatywach na rzecz rozwoju transeuropejskich korytarzy transportowych. Rozwój żeglugi śródlądowej jest jednym z projektów strategicznych w nowej średniookresowej strategii rozwoju kraju. W roku 2017 będziemy się skupiać na aktualizacji polskiej strategii rozwoju transportu i przygotowaniu do rewizji sieci TEN-T, włączeniu głównych polskich śródlądowych dróg wodnych do sieci bazowej TEN-T dzięki podpisaniu konwencji AGN - mówiła Niemiec-Butryn.

Dyrektor w Ministerstwie Gospodarki Morskiej Monika Niemiec-Butryn po prawej, źródło: mgm.gov.pl

Wspomniana sieć TEN-T to Transeuropejska Sieci Transportowa, w którą jest zaangażowane z ramienia Polski także Ministerstwo Budownictwa. W styczniu 2017 roku wyznaczono nowy układ TEN-T na terytorium państw członkowskich UE.

- Ważny dla Polski Korytarz Bałtyk-Adriatyk jest jednym z niewielu korytarzy, który nie obejmuje śródlądowych dróg wodnych - mówiła cytowana przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej dyrektor. - Polska będzie dążyć do uzupełnienia korytarza o transport wodny śródlądowy. Ponadto rozbudowany w ramach korytarza Morze Północne-Bałtyk system śródlądowych dróg wodnych w Polsce umożliwi połączenie wschodnich państw z państwami UE. Obecnie 100-kilometrowy odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej jest jedynym fragmentem polskich dróg wodnych objętych TEN-T, ale nie jest częścią korytarza Bałtyk-Adriatyk - dodała.

Zapowiada to wzmożoną aktywność resortu ministra Marka Gróbarczyka.

W najbliższych dniach Prezydent Andrzej Duda najprawdopodobniej podpisze akt ratyfikacji AGN (Europejskie porozumienie o głównych śródlądowych drogach wodnych), następnie podpisany dokument zostanie przesłany do sekretarza generalnego ONZ.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA