REKLAMA

Ministerstwo rolnictwa z pomocą dla producentów mleka

  • Autor: Parlamentarny.pl (JS)
  • 02 marca 2016 22:09
Ministerstwo rolnictwa z pomocą dla producentów mleka Program pomocy dla producentów mleka został opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (fot. minrol.gov.pl)

• W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowany został projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy dla producentów mleka.
• Projekt został omówiony podczas wczorajszego (1 marca) posiedzenia kierownictwa ministerstwa i skierowany do dalszego procesu legislacyjnego.

Projekt zakłada, że minister właściwy do spraw rynków rolnych może, na wniosek producenta mleka złożony za pośrednictwem właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę dostawcy hurtowego, wydawać decyzje w sprawie umorzenia w całości lub w części spłaty pozostałych do zapłacenia opłat należnych za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015.

Umorzenia  będą stosowane w przypadku, gdy:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

We wniosku o umorzenie w całości lub w części spłaty pozostałych do zapłacenia opłat  producent mleka zobowiązany będzie do przedstawienia swojej sytuacji materialnej i społecznej.

Jak informuje resort rolnictwa wprowadzenie programu pomocy będzie możliwe dopiero po udzieleniu przez Komisję Europejską zgody na jego stosowanie w Polsce.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA