REKLAMA

Ministra finansów czekają kłopoty

 • Autor: ZBW
 • 01 kwietnia 2016 13:45
Ministra finansów czekają kłopoty Gdy ceny spadają zwykli Polacy zwykle się cieszą, minister finansów się martwi (Paweł Szałamacha, drugi z lewej, fot.mf.gov.pl)

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły w marcu 2016 r. o 0,9% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Marzec był więc kolejnym miesiącem deflacji. Jest to zapewne powód do zadowolenia dla konsumentów ale poważny ból głowy dla ministra finansów.

Nieznaczny wzrost cen zanotowano w stosunku do lutego br. (o 0,1%). Jest to jednak efekt zmian cen związanych ze świętami. Jednak jak na okres świąteczny wzrost ten był nieznaczny. Wskazuje to na obawy producentów i handlu dotyczące popytu konsumpcyjnego i przekłada się na ostrożność w podnoszeniu cen. Warto przypomnieć, że w 2015 r. w marcu i kwietniu, gdy Polacy robili przedświąteczne, ceny wzrosły w marcu o 0,2%, a w kwietniu o 0,4%.

Dane za marzec pozwalają także podsumować już pierwszy kwartał i oszacować spadek cen na 0,9%.

Bez wątpienia oznacza problem dla ministra finansów. Spadek cen na takim poziomie to zmniejszenie wpływów do budżetu państwa z podatku VAT. Widać to już było po pierwszych dwóch miesiącach 2016 r. Dochody budżetu były o 2,3 mld zł niższe od zaplanowanych, a deficyt budżetowy był wyższy o prawie 1 mld zł. Marzec, z dalszym spadkiem cen, zapewne tę sytuację pogorszył. Sytuacji nie poprawił wzrost cen na żywność i napoje, bowiem produkty żywnościowe w większości objęte są obniżoną stawką podatku VAT.

Spadały ceny paliwa, a to oznacza nie tylko niższe wpływy z podatku VAT, ale także z akcyzy. Niższe były także ceny nośników energii, a także odzieży i obuwia, czyli towarów i usług objętych podstawową stawką podatku VAT.

Minister finansów ma się zatem czym martwić, tym bardziej, że kolejne miesiące nie przyniosą raczej istotnej poprawy sytuacji, należy się bowiem w dalszym ciągu spodziewać spadku cen. Jeśli ceny będą rosły, to tylko w grupie towarów objętych obniżonymi stawkami VAT, co nie będzie rozwiązywać problemu budżetu państwa i deficytu budżetowego. Tym bardziej, że minister finansów ma teraz przed sobą już tylko zwiększone wydatki, przy braku nadziei na zwiększenie wpływów.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (4 komentarzy)

 • polityk prawicowy 2016-04-04 07:43:07
  Do Piast: Obszerne tematy oświecę, drugi temat również ze szczegółami?Celem dobra porządku prawnego, ujawniam największą w historii powojennej Polski aferę gruntową-malwersacji finansowych autorstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z starostami powiatowymi wykonujących zadania z zakresu administracji Rządowej w związku z powyższym niezapłaconego VAT, zacytuję sześć punktów z pisma Starostwa Powiatowego Chełmie sposób przeprowadzenia modernizacji gruntów rolnych z środków Unijnych przeznaczonych przez Marszałka Województwa Lubelskiego gdyż, w pozostałych powiatach i województwach sposób zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas w obrębach gmin z oznaczenia „R” na „B” budowlanie od 2012roku był bliźniaczy, powyższe potwierdzają mapy klasyfikacyjne gruntów jak i mapy w zasobach geodezyjno kartograficznych Symbol pisma OR.1510.5.2013 z dnia 25czerwca 2013roku. 1. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na okres 14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (od dnia 27.06.2011r. do 15.07.2011r.). Ponadto w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców informację wywieszono w Urzędzie Gminy Chełm, przekazano sołtysowi wsi oraz ogłoszono w prasie lokalnej ( w gazecie Nowy Tydzień Chełmski w dniu 27 czerwca 2011r.). 2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wywieszona na okres 14 dni ( od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.07.2012 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (ogłoszenie ukazało się w dniu 22.06.2012 r. w Gazecie Wyborczej ). Ponadto w celu przekazania informacji o wyłożeniu w/w projektu mieszkańcom, zwrócono się pismem do sołtysa wsi Pokrówka z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa. 3.Wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Pokrówka i Strupin Łanowy, podczas którego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, mógł zgłaszać uwagi do tych danych, odbyło się w dniach 9 do 27 lipca 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie. 4. Uwagi zgłoszone do projektu były rozpatrywane o przyjęciu lub odrzuceniu przez uprawnionego pracownika Startowa Powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. 5.Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Chełmski ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ( Dz. U. z dnia 11 września 2012, poz.2639). 6.Każdy,czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym mógł w terminie 30 dni od daty ogłoszenia czyli do dnia 11 października 2012r. zgłaszać zarzuty do danych. Zarzuty te Starosta rozstrzygał w drodze decyzji. Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2013r. poz. 503, podpisana 16 kwietna 2013roku przez Prezydenta PR nie została zaskarżona do TK bowiem narusza prawo własności Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej: między innymi art. 64 Konstytucji z art. 21 ustęp 1, potwierdza podmiotowość stron postępowania( zasada ochrony własności jako zasada działania Państwa).Znowelizowane przepisy miały rozwiązać problemy w orzecznictwie Sądów Administracyjnych poprzez dodanie w art. 7 ustęp 3a, który jednoznacznie określa strony w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych gdzie, stroną jest Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta to dowód przy pracach mających na celu zatuszowania gigantycznych przestępstw gospodarczych słynnej afery gruntowej w obrębach gmin .Przestępstwa się kumulują w w/w okolicznościach urzędy użyteczności publicznej z powyższą wiedzą przeszły w tryb patologiczny funkcjonowania o charakterze przestępczym. Standard & Poor's obniżyło rating Polski do poziomu BBBplus z uwagi iż, budżet Państwa Polskiego na rok 2016 uchwalony przez PO-PSL budzi uzasadnione wątpliwości co do przychodów z podatków od obrotu gruntami, zauważono słusznie świadomą nieudolność Urzędów Skarbowych Polskich działających w układzie samorządowym na szkodę Skarbu Państwa Polskiego, potwierdzony bark wpływów środków finansowych należnego VAT od obrotu gruntami ”B” do ceny rynkowej w obrębach gmin. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygał sprawy dotyczące opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości od wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TUSE) z 15 września 2013roku w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10 powyższe działania marketingowe wykroczyły poza zwykłe formy sprzedaży. Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 09.11.2011roku sygn. Akt I FSK 1655/11 potwierdził, iż nie z ich inicjatywy doszło do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego" nie dokonali też czynności z uzbrojeniem tych działek. Skoro sam fakt sprzedaży tych gruntów przez rolnika sprzedając te grunty jest podatnikiem podatku VAT "
 • Piast 2016-04-04 00:30:42
  Do polityk prawicowy: Intencje bez zarzutu, ale styl fatalny. Trzeba czytać kilka razy żeby się wyznać w szczegółach.
 • polityk prawicowy 2016-04-01 15:29:14
  Tysiące działek w obrębach gmin są sprzedawane każdego roku w powiecie chełmskim(w innych również), nikt jak dotąd nie zapłacili 1 złotówki należnego VAT do Urzędu Skarbowego od obrotu tymi gruntami. Sprzedana działka 15ary za 60tys złotych uszczuplenie Skarbu Państwa Polskiego z niezapłaconego VAT o kwotę 13800 złotych . Kolejne spójrzmy na granicę wschodnią burdel jak był tak jest, przejściem granicznym Jagodzin- Dorohusk z Ukrainy nie można wrócić stojąc w kolejce przez 48godzin,powód Ukraińscy żołnierze wypuszczają na terminal do odprawy samochodów osobowych i autokarów tylko pojazdy od których otrzymają 500griwien za karteczkę, wniosek przemycamy papierosy bez akcyzy lub stoimy i się jak cielęta patrzymy przemyt płynie jak rzeka gdyż zaprzestano kontroli szczegółowych na pasach odpraw terminala w Dorohusku, zaś Minister Finansów płacze pomiędzy! Będzie brakowało" do pracy kasza manna nie spłynie z nieba” należy egzekwować prawo i skończyć czasy bezkrólewia. Ps.W związku z wcześniejszym komentarzem w przedmiotowej sprawie wyliczyłem na 24godziny tylko powyższym przejściem samochodami osobowymi jest przemycane 17tyś kartonów nielegalnych papierosów w głąb naszego kraju , dochód z mandatów po 120zł od katona papierosów (10paczek)ucieka dla Skarbu Państwa 2040000tyś złotych na dobę(24h),nie licząc autokarów które słyną z przerzutów po 700-800kartonów itd. Powodzenia może podstawić wam wózek inwalidzki, jeśli jesteście kalekami!
 • polityk prawicowy 2016-04-01 14:39:50
  Tysiące działek obrębach gmin są sprzedawane każdego roku, w powiecie chełmskim nikt jak dotąd nie zapłacili 1 złotówki należnego VAT do Urzędu Skarbowego od obrotu tymi gruntami. Sprzedana działka 15ary za 60tys złotych uszczuplenie Skarbu Państwa Polskiego z niezapłaconego VAT o kwotę 13800 złotych .Kolejne spójrzmy na granicę wschodnią burdel jak był tak jest, przejściem granicznym Jagodzin-Dorohusk z Ukrainy nie można wrócić stojąc w kolejce przez 48godzin ,powód Ukraińscy żołnierze wypuszczają na terminal do odprawy samochodów osobowych i autokarów tylko pojazdy od których otrzymają 500griwien za karteczkę, wniosek przemycamy papierosy bez akcyzy lub stoimy i się jak cielęta patrzymy przemyt płynie jak rzeka gdyż zaprzestano kontroli szczegółowych na pasach odpraw terminala w Dorohusku, zaś Minister Finansów płacze pomiędzy będzie brakowało" do pracy kasza manna nie spłynie z nieba, należy egzekwować prawo i skończyć czasy bezkrólewia.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA