REKLAMA

MRPiPS: Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców zlikwidują nadużycia

  • Autor: SadyOgrody.pl
  • 09 maja 2016 18:48
MRPiPS: Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców zlikwidują nadużycia Intencją MRPiPS jest by przeciwdziałanie nadużyciom nie zlikwidowało zalet obecnych przepisów. Fot. pixabay

Głównym celem przygotowywanych zmian przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

- Warunki zawarte w dyrektywie wymuszają zmianę obecnych uregulowań dotyczących powierzenia pracy krótkoterminowej w tzw. procedurze uproszczonej cudzoziemcom z Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji, co wiąże się m.in. z nałożeniem pewnych obciążeń administracyjnych - dodaje.

Dodaje, że niezależnie od powyższego projektowane zmiany mają także ograniczyć nadużycia występujące obecnie przy stosowaniu przepisów dot. rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, związane np. z rejestrowaniem oświadczeń dla pozoru bez intencji faktycznego powierzenia pracy cudzoziemcowi. Mają także – poprzez zwiększenie wiedzy nt. faktycznego zatrudniania cudzoziemców w Polsce – przyczyniać się poprawy bezpieczeństwa i sprawniejszego zarządzania migracjami zarobkowymi do Polski.

 - Intencją MRPiPS jest by przeciwdziałanie nadużyciom nie zlikwidowało zalet obecnych przepisów, polegających na możliwości łatwiejszego niż przy zwykłych zezwoleniach na pracę, zatrudniania cudzoziemców do prac krótkoterminowych, w sytuacji gdy trudno znaleźć na to miejsce obywatela Polski. Podobnie jak dotychczas przy rejestracji oświadczeń, to powiatowe urzędy pracy będą właściwe w zakresie zezwoleń dotyczących prac sezonowych i krótkoterminowych; będzie zatem bliżej pracodawcy i krótszy czas oczekiwania niż gdyby to wojewodowie wydawali zezwolenia w tym zakresie – przyznaje.

Więcej na www.sadyogrody.pl.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA