REKLAMA

Nadzór finansowy zawiesił działanie SKOK Polska

  • Autor: PAP/GP
  • 25 lutego 2016 10:20
Nadzór finansowy zawiesił działanie SKOK Polska SKOK Polska na dzień 28 lipca 2015 roku wykazywała ujemne fundusze własne w wysokości minus 80,9 mln zł. (fot.:knf.gov.pl)

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła w czwartek (25 lutego) działalność SKOK Polska z siedzibą w Warszawie oraz postanowiła wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej kasy - informuje KNF na swojej stronie internetowej.

- Ustawowy obowiązek wydania decyzji na podstawie art. 74k ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych jest związany z faktem, że aktywa SKOK Polska nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań - wyjaśniono.

Od końca lipca ub.r. w SKOK Polska ustanowiony został zarządca komisaryczny, który sporządził informację na temat sytuacji finansowej w kasie na dzień przed ustanowienie zarządcy komisarycznego. Raport w tej sprawie wpłynął do KNF w lutym br.

Jak poinformowano, SKOK Polska na dzień 28 lipca 2015 roku wykazywała ujemne fundusze własne w wysokości minus 80,9 mln zł oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie minus 58,14 proc., co - jak podkreśla Komisja - oznacza głęboką niewypłacalność.

- Zarządca komisaryczny ujawnił, że dokonane przez poprzedni zarząd wyceny spółek będących w posiadaniu SKOK Polska były zawyżone - wartość udziałów tych spółek w bilansie SKOK Polska została skorygowana w dół z 43,7 mln zł do 8,8 mln zł - dodano.

Przeczytaj: Romowie w Polsce

Ponadto zgodnie ze sprawozdaniem na koniec 2015 roku, kasa miała ujemne fundusze w wysokości minus 92 mln zł, wykazywała bieżącą stratę na poziomie minus 46,2 mln zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości minus 65,9 mln zł. Aktualnie depozyty członkowskie zgromadzone przez 15,8 tys. członków SKOK Polska wynoszą 172,9 mln zł.

Komisja podała także, że 27 stycznia br. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa (Kasa Krajowa) poinformowała SKOK Polska i KNF, że obowiązek określony w art. 74c ust. 2 ustawy o skok wypełniła pismem z dnia 28 maja 2015 r. przekazując informację o odmowie udzielenia pomocy.

W komunikacie poinformowano ponadto, że 9 lutego br. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie stwierdziła, że żadna inna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK Polska w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie i umorzyła postępowanie administracyjne prowadzone w tym przedmiocie.

KNF postanowiła też sprawdzić możliwość przejęcia SKOK Polska przez bank lecz żaden nie zgłosił gotowości przejęcia tej kasy.

Komisja w związku z poważnymi nieprawidłowościami poprzednich władz SKOK Polska, a które zostały ujawnione m.in. przez zarządcę komisarycznego, złożyła do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw.

Przeczytaj: Manewry "Anakonda," tym razem z politycznym wsparciem

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA