REKLAMA

Nowe kompetencje Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego? Polska za

  • Autor: Włodzimierz Kaleta
  • 18 marca 2016 13:24
Nowe kompetencje Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego? Polska za EMSA w poprzednich latach skutecznie przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa na morzach oraz walczyła ze zrzutami zanieczyszczeń przez statki. (Fot.pixabay.com)

• Obecnie w państwach członkowskich istnieje ponad 300 cywilnych i wojskowych organów pełniących funkcje straży przybrzeżnej w wielu dziedzinach. Nowe rozporządzenie ułatwi współpracę między nimi.
• Chodzi o rozszerzenie uprawnień Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego i Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa.
• Rząd jest przygotowany na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów na zrealizowanie postanowień tego rozporządzenia. W ciągu 4 lat będzie to ok. 4,5 miliona euro.

- Rząd popiera przyjecie zmiany rozporządzenia Rady (WE) w sprawie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) – poinformował senatorów Komisji Spraw Zagranicznych i UE na posiedzeniu w środę (15 marca) Krzysztof Kozłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Rozszerzenie zadań wykonywanych przez EMSA, agencję, która w poprzednich latach skutecznie przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa na morzach oraz walczyła ze zrzutami zanieczyszczeń przez statki, a także im zapobiegała, jest jak najbardziej potrzebne.

Wniosek ten wpisuje się w ramy szeroko zakrojonego podejścia, które ma służyć lepszej niż dotychczas ochronie zewnętrznych granic morskich. Razem z rozporządzeniem dotyczącym Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego rozpatrywano rozporządzenia odnoszące się do Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (EFCA).

Finansowanie agencji

- Uważamy, że jest to niezbędne dla właściwej podstawy finansowania i wykonywania dodatkowych zadań, związanych przede wszystkim z gromadzeniem i dzieleniem się informacjami - podkreślał wiceminister Kozłowski.

Czytaj też: Mundur tylko dla żołnierza ewentualnie gdy entuzjaści podpiszą umowę z MON

Taka współpraca i wymiana informacji pomiędzy zainteresowanymi agencjami UE, a krajowymi służbami odpowiedzialnymi za kontrolę strefy przybrzeżnej powinna doprowadzić do stworzenia skutecznego i sprawnego systemu straży przybrzeżnych.

Dodał, że rząd liczy się z koniecznością poniesienia kosztów na zrealizowanie postanowień tych rozporządzeń. Na ten cel, w ciągu czterech lat wydanych ma być ok. 4,5 miliona euro. Pieniądze te są konieczne na zwiększenie potencjału informatycznego oraz zatrudnienie przynajmniej 17 pracowników na czas określony.

Zwiększenie potencjału straży przybrzeżnej

Ryszard Majer, senator sprawozdawca podkreślił, że rozwiązania zawarte w tym dokumencie mają wzmocnić potencjał straży przybrzeżnej UE w sytuacjach zagrożeń morskich.

- Celem projektu jest ustanowienie współpracy pomiędzy Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego i Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa. Projekt ma służyć poprawie współpracy transgranicznej i pozwoli na unikanie dublowania działań w tym zakresie. Nowe rozwiązania mają ograniczyć obciążenia administracji krajowej i unijnej – twierdził senator Majer.

Legislatorzy, którzy analizowali rozporządzenia wskazali na mankamenty pojawiające się w treści, np. brakuje definicji pojęcia operacja wielofunkcyjna, funkcje straży przybrzeżnej czy krajowe organy pełniące funkcje straży przybrzeżnej. Może to w przyszłości budzić wątpliwości, jednak generalnie wydaje się, że stanowisko komisji będzie zgodne ze stanowiskiem rządu.

Nadzór operacyjny i wymiana danych

Obecnie w państwach członkowskich istnieje ponad 300 cywilnych i wojskowych organów pełniących funkcje straży przybrzeżnej. Działają w wielu dziedzinach, takich jak: bezpieczeństwo morskie, bezpieczeństwo, działania poszukiwawczo-ratownicze, kontrola graniczna, kontrola rybołówstwa, kontrola celna, ogólne egzekwowanie prawa i ochrona środowiska.

Czytaj też: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie dla Słupska

Kilka agencji UE, w szczególności Frontex, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) oraz Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA), wspiera organy krajowe w pełnieniu tych funkcji.

Analiza UE wskazała na szereg zadań, które wpłyną na potrzebę lepszej współpracy i koordynacji prac między organami krajowymi, a agencjami pełniącymi funkcje straży przybrzeżnej. Należą do nich w szczególności nadzór operacyjny i wymiana danych.

Lepsze współdziałanie i koordynacja

Potrzeba intensyfikacji współpracy i koordynacji, między tymi organami, została uznana w unijnym ustawodawstwie dotyczącym transportu morskiego, w strategii Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa morskiego wraz z planem działania przyjętym przez Radę w 2014 r., a także w europejskim programie w zakresie migracji przyjętym przez Komisję w 2015 r.

Niniejszy wniosek ustawodawczy wzmacnia europejską współpracę w zakresie pełnienia funkcji straży przybrzeżnej, poprawia współpracę i koordynację między odpowiednimi agencjami UE. Umożliwi dostarczanie bardziej wydajnych i opłacalnych usług na rzecz organów krajowych pełniących funkcje straży przybrzeżnej.

To też jeden z zestawu środków zaproponowanych przez KE w celu lepszej ochrony granic zewnętrznych Europy. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA