REKLAMA

Nowe zasady sprzedaży ziemi. Kto może ją kupić?

  • Autor: Aneta Gwara/www.sadyogrody.pl
  • 15 maja 2016 11:51
Nowe zasady sprzedaży ziemi. Kto może ją kupić? 30 kwietnia weszły w życie nowe przepisy wstrzymujące na 5 lat sprzedaż państwowych gruntów (fot. pixabay)

30 kwietnia weszły w życie nowe przepisy wstrzymujące na 5 lat sprzedaż państwowych gruntów. Zaczynają także obowiązywać ograniczenia w sprzedaży prywatnej ziemi co budzi wiele wątpliwość wśród rolników. O nowej ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego i zasadach sprzedaży ziemi opowiada serwisowi www.sadyogrody.pl. Dariusz Mamiński z biura prasowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zmianę dotychczasowych przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przewiduje uchwalona w dniu 14 kwietnia 2016 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Celem ustawy jest wzmocnienie ochrony polskiej ziemi przed jej niekontrolowanym, spekulacyjnym wykupem przez osoby, które nie gwarantują, zgodnego z jej przeznaczeniem i interesem społecznym, wykorzystania nabytej ziemi.

Jak mówi Dariusz Mamiński, najważniejsze zmiany w dotychczasowej ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego dotyczą nabywcy nieruchomości rolnych, którym będzie mógł być wyłącznie rolnik indywidualny. - W przypadku nabycia nieruchomości rolnej przez małżonków wystarczające będzie, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków – dodaje.

- Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie będzie mogła przekroczyć powierzchni 300 ha użytków rolnych. Zgodnie z definicją pojęcia rolnika indywidualnego, jest nim osoba fizyczna będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo – komentuje.

Czytaj więcej na sadyogrody.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA