REKLAMA

Nowela prawa energetycznego: koniec branży LPG?

  • Autor: bad
  • 05 lipca 2016 10:57
Nowela prawa energetycznego: koniec branży LPG? Na zdjęciu gazowiec służący do transportu skroplonego naturalnego gazu ziemnego – LNG lub skroplonego gazu porafinacyjnego – LPG. Fot. wikipedia/CC BY-SA 3.0

• Do Sejmu trafi poselski projekt nowelizacji Prawa energetycznego.
• Zagrożeniem dla branży LPG może być obowiązek złożenia zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 mln zł.
• W opinii ekspertów, znaczna część podmiotów nie będzie w stanie spełnić wymogów nowej ustawy.

5 lipca 2016 r. odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Projekt wpłynął do Sejmu 20 czerwca 2016 r. Jego autorzy wskazują, że zaproponowane zmiany mają charakter komplementarny wobec procedowanych równolegle zmian podatkowych, mających na celu ograniczenie szarej strefy.

Jako najistotniejsze zmiany w uzasadnieniu projektu wskazano m.in. uszczelnienie systemu koncesyjnego, zwiększenie kontroli nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw, wprowadzenie nowego rodzaju koncesji – na przeładunek paliw ciekłych, czy wreszcie wyeliminowanie w zasadzie możliwości sprzedaży paliw ciekłych z wykorzystaniem stacji kontenerowych.

- Mimo, że część zmian wydaje się zasadna, a branża apelowała nawet o uszczelnienie rynku i wyeliminowanie szarej strefy, projekt wprowadza pewne zmiany, które zagrażają dużej części przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem paliw płynnych w zakresie LPG oraz obrotem takimi paliwami zagranicą – wskazuje Konrad Młynkiewicz, dyrektor działu prawa administracyjnego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Konrad Młynkiewicz wyjaśnia, że zagrożenie wynika z zapisów projektu, które nałożą na przedsiębiorstwa wytwarzające paliwa płynne LPG oraz obracające nimi za granicą obowiązek złożenia zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 mln złotych. Przy zbiegu dwóch rodzajów koncesji oznacza konieczność zabezpieczenia na łącznie 20 mln złotych.

- Z kalkulacji zrzeszeń branżowych wynika jednak, że 90 proc. podmiotów zajmujących się przywozem gazu płynnego z zagranicy nie posiada zdolności finansowych na wymaganym projektowaną ustawą poziomie – zauważa Młynkiewicz.

Tymczasem projekt zakłada, że obowiązek ten dotyczył będzie również podmioty posiadające obecnie koncesje. Będą one zobowiązane w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów uzupełnić dokumenty koncesyjne o zabezpieczenia majątkowe. Niedopełnienie tego obowiązku skutkowało będzie wygaśnięciem koncesji z mocy prawa.

Według danych prezesa URE, obecnie 84 podmioty posiadają koncesje na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą w zakresie gazu płynnego LPG (nie wymagające zabezpieczenia majątkowego).

- Znaczna część z tych podmiotów nie będzie w stanie spełnić wymogów nowej ustawy i po 3 miesiącach od dnia wejścia w życie ustawy utracą one koncesje i możliwość dalszego prowadzenia działalności. Co istotne, dalsze prowadzenie działalności koncesjonowanej, już po wygaśnięciu koncesji, zgodnie z nowymi przepisami traktowane będzie jako przestępstwo zagrożone karą grzywny do 5 mln złotych albo karze pozbawienia wolności do lat 5 – zwraca uwagę Konrad Młynkiewicz.

Ekspert uważa, że w dalszych pracach nad projektem ustawodawca powinien przeanalizować, czy ewentualna utrata koncesji przez dużą część dzisiejszych firm zajmujących się obrotem gazem LPG z zagranicą nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo paliwowe państwa.

- Nie może bowiem ujść uwadze, że podmioty te, zgodnie z obowiązującymi przepisami, utrzymują niemałe zapasy strategiczne kraju w zakresie magazynowania paliw. Nagła utrata koncesji, a tym samym obowiązku utrzymywania takich zapasów przez większą ilość podmiotów, może doprowadzić do czasowego zmniejszenia utrzymywanych zapasów nad którymi czuwa Agencja Rezerw Materiałowych - wskazuje Konrad Młynkiewicz.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA