REKLAMA

Polska Agencja Kosmiczna kupi Systems Tool Kit do symulacji sytuacji w kosmosie i na Ziemi

  • Autor: Bartosz Dyląg
  • 25 listopada 2015 21:00
Polska Agencja Kosmiczna kupi Systems Tool Kit do symulacji sytuacji w kosmosie i na Ziemi Polska Agencja Kosmiczna chce wejść w światowe programy kosmiczne (fot. pixabay)

Polska Agencja Kosmiczna kupi za 1 mln zł oprogramowanie STK, które ma jej umożliwić wejście w światowe programy kosmiczne oraz poprawi bezpieczeństwo Polski.

W środę (25 listopada) komisja finansów publicznych pozytywnie zaopiniowała wniosek o wniesienie zmian w planie finansowym Polskiej Agencji Kosmicznej na 2015 r. Mają one umożliwić m.in. zakup specjalistycznego oprogramowania.

Kluczowe oprogramowanie STK

Jak wyjaśnił Marek Banaszkiewicz, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK), konstruując plan Agencji na dosyć wczesnym etapie jej organizacji w I kwartale 2015 roku założono, że Agencja będzie liczyła docelowo 45-50 osób i na ten cel zestawiono wynagrodzenia.

- W trakcie organizacji Agencji rekrutacja przebiegła wolniej niż zakładaliśmy, do tej pory mamy zatrudnionych nieco ponad 20 pracowników. W związku z tym wynagrodzenia zaczęły być wypłacane w II połowie roku i powstały duże rezerwy. Postanowiliśmy je wykorzystać na dofinansowanie środków majątkowych – powiedział Marek Banaszkiewicz.

Prezes PAK wyjaśnił, że chodzi m.in. o kluczowe z punktu widzenia działania Agencji oprogramowanie STK (Systems Tool Kit), które według szacunków kosztuje 1 mln zł. Służy ono do pełnego przeglądu i symulacji całej sytuacji w kosmosie i na Ziemi.

- Jeśli buduje się satelitę, trzeba zrobić taką symulację już na początku. Dzięki temu możemy dowiedzieć się także, jakie satelity przelatują nad terytorium Polski, kto nas obserwuje. Dla wojska będzie to bardzo przydatne – analizował prezes PAK.

Zdaniem Marka Banaszkiewicza w tej chwili w Polsce nie ma pełnej wersji przemysłowej tego oprogramowania, pojedyncze firmy mają jedynie okrojone wersje naukowe.

- Brak tego oprogramowania w pewnym momencie może uniemożliwić nam wejście w spore programy kosmiczne – dodał Banaszkiewicz.

W opinii prezesa PAK oprogramowanie STK może przynieść 500 tys. zł zysków rocznie.

Marek Banaszkiewicz uspokajał, że przesunięcia w planie finansowym PAK nie zakłócą funkcjonowania Agencji. - Mamy bowiem wydzielone kwoty na działalność merytoryczną – na rzecz innowacyjności przedsiębiorstw czy administracji. W tym roku wszystkie elementy planu związane z tymi działaniami zostaną wykonane - wyjaśniał.

Przesunięcia w planie finansowym PAK

Projekt zmian w planie finansowym PAK przedstawiła Beata Kempa, szefowa kancelarii prezesa Rady Ministrów. Polega on na zmniejszeniu wysokości przychodów i kosztów o kwotę 1,58 mln zł i dokonaniu zmian wewnętrznych mających na celu urealnienie poszczególnych pozycji planu, zgodnie z obecnie przyjętymi założeniami.

Po stronie przychodów Agencji zaproponowano zmniejszenie dotacji podmiotowej z kwoty 8,8 mln zł do 6,9 mln zł ze względu na zwiększenie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Zaplanowano ponadto zwiększenie pozostałych przychodów z kwoty 300 tys. zł do 620 tys. zł ze względu na zwiększone odpisy amortyzacyjne w związku z planowanym zakupem dodatkowych środków trwałych.

Dochodzi do tego zmiana wynagrodzeń z kwoty 5,4 mln zł do kwoty 3,5 mln zł, z tego wynagrodzenia osobowe ścina się z 4,27 mln zł do 2,37 mln zł w związku ze zwiększeniem wydatków na środki majątkowe.

Beata Kempa dodała, że jednocześnie proponuje się zwiększyć środki na wydatki majątkowe tj. dotację celową z 1,2 mln zł do 3,1 mln zł w związku z planowanym zakupem specjalistycznego oprogramowania do panowania trajektorii misji oraz analiz termicznych wytrzymałościowych elementów struktury kosmicznej wraz z oprogramowaniem na rzecz analizy danych satelitarnych, co umożliwi Polskiej Agencji Kosmicznej występowanie jako podwykonawca w projektach kosmicznych oraz świadczenie usług na rzecz podmiotów z sektora kosmicznego w Polsce.

- Polska Agencja Kosmiczna będzie jedynym podmiotem na rynku polskim posiadającym kompleksowe oprogramowanie do celów kosmicznych, co umożliwi Agencji osiągniecie pozycji lidera w tym zakresie i stworzy możliwość generowania przychodów – wyjaśniła Beata Kempa.

Dodatkowo w związku z utworzeniem biur w Warszawie i Rzeszowie planowany jest zakup dwóch samochodów za 250 tys. zł.

- Proponowane zmiany nie powodują zwiększenia zobowiązań PAK, ani nie pogorszą planowanego wyniku finansowego, co jest wypełnieniem zapisów ustawy o finansach publicznych – zapewniła szefowa kancelarii prezesa Rady Ministrów.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA