REKLAMA

Polski biznes chce gospodarki o obiegu zamkniętym

  • Autor: Zbigniew Wąsik
  • 13 kwietnia 2016 00:04
Polski biznes chce gospodarki o obiegu zamkniętym - Dzięki zrewidowaniu obecnego sposobu produkcji, pracy i dokonywania zakupów, możemy stworzyć nowe możliwości, w tym możliwości zatrudnienia - mówi Frans Timmermans (fot. pixabay.com)

• Komisja Europejska oczekuje, że wdrożenie pakietu Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (Circular Economy Package tzw. CEP) przyniesie korzyści zarówno środowisku, jak i gospodarce i chce zmniejszenia odpadów spożywczych o połowę do 2030 roku.
• Pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans wprost uważa, że trzeba skończyć z podejściem „wykorzystać i wyrzucić”.
• Polskiemu biznesowi bardzo zależy na wdrożeniu pakietu.

Polscy przedsiębiorcy w zaproponowanym przez Komisję Europejską pakiecie Gospodarka o Obiegu Zamkniętym widzą szansę na zbudowanie w Polsce efektywnego systemu gospodarki odpadami.

- Przedsiębiorcy uważają, że inicjatywa UE może mieć istotny wpływ na poprawę obecnej sytuacji. Konieczne jest jednak, aby przyjęte przepisy na poziomie UE były precyzyjne i przejrzyste, tak aby ich transpozycja, z którą będziemy musieli się zmierzyć w najbliższej przyszłości, nie stwarzała pola do interpretacji, a co za tym idzie gwarantowała równe zasady konkurowania poszczególnych uczestników. Obecnie funkcjonujące regulacje tego nie zapewniają – uważa Agata Staniewska, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Najważniejsza eliminacja składowania

Za szczególnie pilną do uregulowania przedsiębiorcy uważają sprawę składowania odpadów komunalnych, które powinno być ograniczone do minimum. W Polsce jest to problem szczególnie palący.

Zdaniem specjalistów większość odpadów powinna być poddawana recyklingowi, bowiem ich składowanie jest bardzo uciążliwe dla środowiska, a poza tym zniechęca do selektywnej zbiórki. Dlatego bardzo ważne będą regulacje dotyczące określenia sposobów zbierania odpadów w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach i innych miejscach, gdzie odpady powstają. Specjaliści od recyklingu zwracają uwagę, że jeśli recykling odpadów ma być efektywny, musi odbywać się tylko w specjalnie dedykowanych do instalacjach.

Polskie gminy najczęściej prowadzą selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych poprzez gromadzenie w osobnym urządzeniu papieru, szkła i pozostałych odpadów opakowaniowych; bądź w osobnych urządzeniach szkła i pozostałych odpadów opakowaniowych; bądź wszystkich frakcji odpadów opakowaniowych w jednym urządzeniu. Takie informacje przynosi przygotowana przez Instytut Sobieskiego analiza pt. „System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce wobec wyzwań projektu gospodarki o obiegu zamkniętym”.

Komisja Europejska oczekuje, że wdrożenie pakietu Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (Circular Economy Package tzw. CEP) przyniesie korzyści zarówno środowisku, jak i gospodarce. Przewiduje się, że działania te pozwolą lepsze wykorzystanie wszystkich surowców, produktów i odpadów, przyczyniając się przy tym do oszczędności energii i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Podstawowymi dokumentami pakietu Gospodarka o Obiegu Zamkniętym są projekty czterech dyrektyw: o gospodarowaniu opakowaniami, w sprawie odpadów opakowaniowych, w sprawie odpadów elektrycznych i elektronicznych, w sprawie składowania odpadów. Pakiet zawiera też propozycje dotyczące wspieranie konsumentów w wyborze ekologicznych produktów i usług.

Efektywność energetyczna i woda także w obiegu zamkniętym

Szczegółowe rozwiązania w ramach pakietu to między innymi działania na rzecz ograniczenia odpadów spożywczych, poprawa systemu oznaczania dat ważności produktów i zmniejszenie ilości odpadów spożywczych o połowę do roku 2030. Ważnym elementem pakietu maja być działania na rzecz zwiększanie efektywności energetycznej oraz seria działań na rzecz wtórnego wykorzystywania wody. Przewidywany jest wniosek ustawodawczy w sprawie minimalnych wymogów dotyczących wtórnego wykorzystywania wody ściekowej.

Na realizację tych zadań zostanie przekazane wsparcie finansowe pochodzące z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, 650 mln euro z programu „Horyzont 2020” (programu finansowego UE na rzecz badań naukowych i innowacji) oraz 5,5 mld euro z funduszy strukturalnych na gospodarowanie odpadami.

Komisja Europejska uważa, że pakiet, będzie dobrym instrumentem przeciwdziałania zmianom klimatu i problemom środowiskowym, a jednocześnie będzie wspierać tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy i inwestycje.

Został on przygotowany przez zespół projektowy, którym współkierują: pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans i wiceprzewodniczący Jyrki Katainen.

- Nasza planeta ani nasza gospodarka nie przetrwają, jeśli będziemy nadal stosować podejście „wykorzystać i wyrzucić”. Musimy zachować cenne zasoby i w pełni wykorzystać ich wartość ekonomiczną. Gospodarka o obiegu zamkniętym ma na celu redukcję odpadów i ochronę środowiska, ale również głęboką transformację funkcjonowania całego naszego rynku. Dzięki zrewidowaniu obecnego sposobu produkcji, pracy i dokonywania zakupów, możemy stworzyć nowe możliwości, w tym możliwości zatrudnienia. Pakiet wyznacza kompleksowe ramy, które faktycznie umożliwiają wprowadzenie zmian, oraz określa wiarygodny i ambitny plan gospodarowania odpadami w Europie wraz z działaniami wspierającymi, obejmującymi cały cykl życia produktów. Takie połączenie inteligentnych regulacji i inicjatyw na szczeblu UE ułatwi przedsiębiorstwom i konsumentom, a także władzom krajowym i lokalnym, uczestnictwo w tej transformacji – uzasadnia potrzebę uchwalenia pakietu Frans Timmermans.

W skład zespołu, który opracował projekt pakietu Gospodarka o obiegu zamkniętym wchodzą też komisarze Karmenu Vella i Elżbieta Bieńkowska. W prace na projektem zaangażowało się też wielu innych komisarzy, którzy pomogli określić najbardziej skuteczne narzędzia do jego realizacji.

Co na to rząd?

Polski rząd przychylnie patrzy na nową strategię, niemniej już w styczniu tego roku Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska ujawnił w rozmowie z Portalsamorzadowy.pl, że pewne założenia pakietu CEP muszą zostać przedyskutowane.

– Zbudowaliśmy lub budujemy sześć spalarni, do tego mamy istniejącą, modernizowaną w Warszawie. Jeśli spojrzymy z perspektywy gospodarki o obiegu cyrkularnym, musimy skupić się na recyklingu, na wprowadzaniu do ponownego użycia. Musimy jednak na to wszystko spojrzeć na nowo, dlatego podjęliśmy prace nad aktualizacją aktualizacji Krajowego programu gospodarki odpadami - mówił Mazurek (plan właśnie jest konsultowany i zakłada kilka elementów gospodarki w obiegu zamkniętym).

- Gospodarka o obiegu zamkniętym nie jest panaceum na wszystkie rozwiązania, jest to pewien pomysł, który trzeba realizować. Patrząc z nadzieją na bardzo ambitne cele, o których mówi Unia Europejska, mamy pewne wątpliwości. Są pewne niedoprecyzowania definicji. Z jednej strony chcemy bardzo ograniczać biurokrację, z drugiej powołujemy nowe instytucje, np. w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Jest tu pewien obszar do rozmowy, na pewno będziemy blisko z Komisją Europejską pracować - dodał.

Gospodarka w obiegu zamkniętym będzie jednym z tematów dyskusji o gospodarce odpadami podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (18-20 maja).

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA